Czy wdrożenie workflow się opłaca?

Nasz kalkulator ROI pokażę Ci ile możesz oszczędzić dzięki wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentówPrzejdź do kalkulatora

Kalkulator ROI

Koszty wydruku
Liczba dokumentów papierowych

przychodzących i wychodzących (miesięcznie)

Koszt druku jednej strony dokumentu

(papier, tonery, drukarki, serwis drukarek)

Oszczędność na druku miesięcznie

Dokument ma średnio 2 strony i jest kopiowany co najmniej 4 razy jeśli nie ma obiegu elektronicznego

Koszty osobowe
Liczba osób biorących udział we wszystkich procesach

(rejestracja, opis merytoryczny, opiniowanie, dekretowanie, akceptacja na róznych szczeblach, księgowanie, archiwizacja itp.)

Średnie miesięczne koszty osobowe

przypadające na jednego pracownika

Średnia procentowa oszczędność czasu

Zwykle jest to co najmniej 1%, czyli 5 minut oszczędności dziennie na wyszukiwaniu dokumentów

Oszczędność, dzięki wzrostowi wydajności pracy

miesięcznie

Koszty dostarczania dokumentów
Liczba oddziałów

Oszczędność na przekazywaniu kurierem dokumentów pomiędzy oddziałami

miesięcznie

Liczba dokumentów wysyłanych pocztą

Dokumenty wysyłane miesięcznie papierowo, które można dostarczać elektronicznie

Oszczędność na udostępnianiu dokumentów w postaci elektronicznej

miesięcznie

Koszty raportowania
Liczba osób przygotowujących raporty

Ile dni w miesiącu osoba przeznacza na kompletowanie danych do raportu

Oszczędność na przygotowaniu danych do raportów
Podsumowanie kosztów
Oszczędność miesięczna
Oszczędność roczna
Przykładowe koszty systemu workflow
Liczba procesów obiegu dokumentów

Np. akceptacja faktur, korespondencja, wnioski urlopowe, oferty

Koszty wdrożenia
Koszty licencji miesięcznie
Koszty licencji rocznie
Zwrot z inwestycji
Koszty 3-letnie
Oszczędności 3-letnie
Zysk 3-letni
ROI (zwrot z inwestycji)

w miesiącach


Podaj swój adres email i telefon aby zobaczyć wyniki

Chcę skonsultować wyniki obliczeń
z ekspertem ds. obiegu dokumentów

Błędny adres email!

Zobacz wyniki


Inne korzyści

 1. Zwiększenie zaangażowania w tematy istotne dla biznesu
 2. Wzrost wiarygodności poprzez terminową realizację zobowiązań (lepsze warunki kredytu kupieckiego)
 3. Wzrost zaangażowania HR w rozwój pracowników zamiast w obsługę administracyjną (wszystkie sprawy pracownicze mogą być zautomatyzowane)
 4. Ograniczenie lub eliminacja przypadków opóźnień w udzieleniu odpowiedzi np. do ZUS, Banków, GIIF, GIODO, KNF i innych instytucji
 5. Skrócenie czasu i wzrost jakości w dostarczaniu dokumentów na zarząd
 6. Zmniejszenie ogólnego ryzyka prowadzenia biznesu (procesy pod kontrolą, mniej pomyłek, krótsze czasy reakcji, przejrzystość działań itp.)
 1. Wzrost wydajności / produktywności poprzez ograniczenie lub eliminację nudnych, pracochłonnych, powtarzalnych czynności
 2. Możliwość monitorowania procesu (kontrola) - wzrost wydajności, doskonalenie procesu
 3. Standaryzacja działań, decyzji - wyeliminowanie typowych pomyłek, zagubienia dokumentów
 4. Przejrzystość i odpowiedzialność za koszty/decyzje - optymalizacja wydatków
 5. Ciągłe doskonalenie - podążanie za potrzebami biznesu (business-driven-workflow)
 6. Skrócenie czasu dostarczania rozwiązań dla biznesu