Samoobsługowy portal pracowniczy HR

Składanie wniosków kadrowych (urlopy, zatrudnienie, premie, ocena pracownicza itp.). Pulpit pracownika z publikowaniem pasków wynagrodzeń, RMUA, PIT itp. Integracja z systemem kadrowym i ERP.

Portal pracowniczy

Korzyści z wdrożenia AMODIT

Dane pracownika w jednym miejscu

System pobiera dane o pracowniku z systemu HR i innych systemów. Pracownik może też szybko złożyć wniosek kadrowy i obserwować jako obieg.

Procesy kadrowe

Możesz dowolnie tworzyć i modyfikować procesy kadrowe przez przeglądarkę WWW. Możesz definiować etapy akceptacji, ścieżki obiegu, uprawnienia itp.


Monitorowanie procesu

Sztuczna inteligencja monitoruje obieg wniosków i pomaga usprawniać pracę. W każdej chwili można sprawdzić status procesu i historię zmian dokumentów.

Integracja z systemem kadrowym/ERP

Wymiana danych pracownika z systemem kadrowym. Gotowa integracja z CDN XL, Comarch Optima, Symfonia Forte, NAV (Navision) i SAP.

Pulpit pracownika i procesy kadrowe w AMODIT workflow


Pulpit pracownika

Pulpit pracownika prezentuje wszystkie wnioski pracownika z aktualnym statusem, a także informacje o hierarchii zarządzania, dane kontaktowe itp. Pozwala też na łatwy dostęp do danych z systemu kadrowego, np. RMUA, paski wynagrodzeń, urlopie do wykorzystania, PIT itp. Pozwala to ograniczyć koszty i pracochłonność związane z wysyłaniem dokumentów w postaci papierowej. Zamiast tego pracownik może pobrać te dokumenty w postaci PDF.

Pulpit pracownika

Nieobecności, zastępstwa i inne informacje

Pulpit pracownika sluży również do kontroli nieobecności i zastępstw. Nieobecności mogą wynikać z urlopów, zwolnień lekarskich, delegacji i innych dokumentów obsługiwanych w systemie obieg dokumentów i systemie kadrowym. Dodatkowo na pulpicie mogą być publikowane informacje z systemu ERP, np.:

 • Adresy, konta bankowe, właściwy Urząd Skarbowy
 • Wykształcenie, lista członków rodziny
 • Limity nieobecności
 • Paski wynagrodzeń, RMUA, PIT itp.
Pulpit pracownika

Wnioski kadrowe

System AMODIT pozwala w łatwy sposób przez przeglądarkę internetową definiować formularze wniosków. Na formularzu można umieszczać pola różnego typu, np. tekstowe, liczbowe, daty, listy wyboru, specjalne (NIP, PESEL, REGON, IBAN), wybór użytkownika, podpisy, tabele i wiele innych. Można też definiować automatyczne reguły sprawdzające poprawność danych oraz wykonujące obliczenia.

Na obrazku można zobaczyć przykład wniosku urlopowego zawierającego m.in. podpis elektroniczny, komentarz, zastępstwo, automatycznie wyliczoną liczbę dni urlopu, pobrane z systemu informacje o należnym i wykorzystanym urlopie.

Wniosek urlopowy

Przykładowe procesy kadrowe

 • Wniosek o zatrudnienie pracownika
 • Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
 • Wniosek o zawarcie kolejnej umowy o pracę
 • Wniosek o wypłatę z funduszu nagród pracodawcy
 • Wniosek urlopowy
 • Wniosek o wydanie zaświadczenie o zarobkach/zatrudnieniu
 • Wniosek o przyznanie premii
 • Wniosek o ryczałt urlopowy
 • Wniosek o dofinansowanie do opieki nad dzieckiem
 • Wniosek o dofinansowanie zajęć sportowo/rekreacyjnych
 • Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dzieci
 • Wniosek o podróż służbową
 • Wniosek o rozliczenie kosztów podróży
 • Rozliczenie nadgodzin
 • Zwolnienie lekarskie
 • Zgłoszenie na szkolenie BHP i P.Poż.
 • Zgłoszenie nieobecności
 • Rozliczenie zaliczki
 • Proces oceny pracowniczej 90/180/360
Tworzenie wniosku kadrowego

Przegląd wniosków

Na przykładowym widoku listy wniosków można zobaczyć, że wybrane infromacje mogą być wyświetlane na liście bez konieczności otwierania formularza. Dodatkowo lista może być w dowolny sposób filtrowana oraz przeszukiwana tekstowo. Z poziomu listy jest również możliwe akceptowanie wniosków.

Lista wniosków kadrowych

Wydruki wniosków

Do każdego zdefiniowanego formularza automatycznie tworzony jest wydruk, który zawiera:

 • Dane z formularza
 • Aktualny etap
 • Datę modyfikacji i sumę kontrolną
 • Podpisy elektroniczne

Suma kontrolna pozwala szybko zweryfikować czy dany dokument zmieniał się od czasu jego wydrukowania. Zmiejsza to ryzyko pomyłki lub celowej modyfikacji próby podrobienia dokumentu.

Wydruk wniosku urlopowego

Zestawienia i raporty

Na podstawie danych z formularzy możesz tworzyć dowolne zestawienia zbiorcze i raporty. Możesz dowolnie ustalać kryteria wyszukiwania. Wyniki możesz oglądać na ekranie oraz eksportować do MS Excel. Dzięki temu przygotowanie raportów kadrowych staje się bardzo łatwe i wydajne.

Dodatkowo na wyfiltrowanej liście wniosków możesz uruchamiać reguły grupowo, np. zaakceptować kilka wniosków jednocześnie. Możesz również grupowo zmieniac etap wniosków, zamykać je, drukować lub wysyłać powiadomienia do osób odpowiedzialnych.

Zestawienie wniosków kadrowych

Samoobsługowy portal pracowniczy

Oferowane rozwiązanie usprawnia obsługę procesów kadrowo-płacowych. Kluczowym założeniem wprowadzenia rozwiązań samoobsługi pracowniczej w firmie jest uproszczenie i przyspieszenie operacji HR poprzez samodzielną obsługę (Self Service) szeregu wniosków przez pracowników oraz odejście od czaso- i kosztochłonnego papierowego obiegu dokumentów. Po wdrożeniu systemu klasy Self Service proces akceptacji wniosków (urlopowych, delegacyjnych, zakupowych itp.) jest w pełni zautomatyzowany, a wnioski przechodzą przez kolejne etapy akceptacji według skonfigurowanych w systemie ścieżek. System gromadzi w jednym miejscu zagregowane i sprofilowane dane oraz umożliwia każdemu pracownikowi w prosty sposób wgląd w informacje kadrowe.

Samoobsługa Pracownicza wspiera dział personalny nie tylko w obsłudze procesów obsługi kadr i płac, ale także w obszarze tzw. miękkiego HR, np. powiązanego ze ścieżką rozwoju zawodowego, procesem rekrutacji czy oceny pracowniczej. Dzięki przyjaznemu interfejsowi pracownik samodzielnie, za pośrednictwem portalu wykonuje szereg czynności, które do tej pory wymagały zaangażowania innych działów (administracyjnego, personalnego), m.in. ma dostęp do danych podstawowych bez udziału pracowników obsługi.

Tak rozumiana samoobsługa oznacza poprawę wydajności kadry kierowniczej każdego szczebla. Kierowanie zespołami pracowników, którzy są odciążeni od żmudnej, do tej pory „papierkowej” pracy administracyjno-biurowej, jest dużo łatwiejsze. Nie do pominięcia jest także satysfakcja z pracy pracownika, który może sam zarządzać swoimi zdarzeniami i aktywnością w obszarze HR.

Rozwiązanie jest oparte o system AMODIT. Może być uruchomione samodzielnie lub jako część intranetu na platformie SharePoint. Rozwiązanie może być zintegrowane z dowolnym systemem kadrowym, przy czym dysponujemy gotową integracją z m.in. CDN XL, Comarch Optima, Symfonia, NAV oraz SAP HR przy użyciu NetWeaver.


wniosek-urlopowy
Newsletter