22 35 52 164 poland@amodit.com

Firma Lemon Pro Sp. z o.o. została partnerem wdrożeniowym AMODIT. Firma specjalizuje się w całościowym zarządzaniu środowiskami informatycznymi i integracji systemów informatycznych. Świadczy usługi doradztwa, projektowania oraz wdrażania nowych technologii, jak i utrzymywania i zarządzania częścią lub całością środowiska informatycznego w przedsiębiorstwie.