22 35 52 164 poland@amodit.com

Mamy zaszczyt poinformować o wdrożeniu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. AMODIT jest używany w procesie kontroli nadzorowanych projektów. Pozwala na współpracę pracowników NCBR z zewnętrznymi firmami, które prowadzą kontrole projektów finansowanych przez NCBR. AMODIT został wybrany ze względu na łatwość obsługi i elastyczność wprowadzania zmian.

Bądź z nami na bieżąco!