22 35 52 164 poland@amodit.com

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wdrożył Platformę AMODIT do obsługi wybranych procesów gospodarczych.

Decydującym kryteriami wyboru były:

  • szybkość wdrożenia
  • możliwość tworzenia nowych procesów bez udziału dostawcy
  • możliwość dokonywania przez Sąd zmian procedur wg własnego uznania.

Platforma AMODIT jest  również wykorzystywana do usprawnienia pracy Sądu w zakresie zarządzania dyżurami w tzw. trybie “Sądów 24 godzinnych”.

Bądź z nami na bieżąco!