Amodit przystąpił do United Nations Global Compact - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Mamy przyjemność ogłosić, że Amodit, będący częścią firmy Astrafox, przystąpił do United Nations Global Compact platformy, która działa na rzecz rozwoju, wdrażania oraz promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. 

Z dumą dołączamy do tysięcy innych firm, które zobowiązały się podjąć odpowiedzialne działania biznesowe, by tworzyć świat, jakiego wszyscy pragniemy.

UN Global Compact to inicjatywa skierowane do firm na całym świecie w celu dostosowania ich działalności i strategii zgodnie z dziesięcioma zasadami w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań wspierających cele ONZ i kwestii zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

Rozpoczęta w 2000 r. idea UN Global Compact jest największą korporacyjną inicjatywą zrównoważonego rozwoju na świecie, z ponad 15 000 firm i 3800 sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów i przeszło 69 sieci lokalnych.

Poświadczenie naszego członkostwa w UN Global Company znajdziesz, klikając tutaj.

Odpowiedzialny biznes i czynione w nim inwestycje, realizowane zgodnie z zasadami UN Global Compact będą stanowiły zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zmian transformacyjnych poprzez cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Pomyśle wdrożenie założonych celów wzmocni i umożliwi tworzenie środowiska sprzyjającego prowadzenie działalności gospodarczej i budowania rynków na całym świecie.

Przekonaj się, jak dzięki Amodit Twoja firma może realizować cele Zrównoważonego Rozwoju

Bądź z nami na bieżąco!