22 35 52 164 poland@amodit.com

Wraz z wersją AMODIT 2.9 znacznie ulepszony został edytor reguł. Główne zmiany to:

  • zwiększenie czytelności okna edycji reguły
  • nowy edytor z podświetlaniem składni i automatycznym formatowaniem kodu
  • IntelliSense, który podpowiada nazwy funkcji i pól podczas pisania
  • help, który dynamicznie wyszukuje treść na podstawie kontekstu
Okno edycji reguły

Dotychczas okno edycji reguły wyglądało następująco:

W nowej wersji wygląda tak:

Warto zwrócić uwagę, że okno to zajmuje teraz cały dostępny ekran, więc jest więcej miejsca na wprowadzanie informacji. Dodatkowo opcje zostały lepiej pogrupowane i są bardziej czytelne. Okno zostało graficznie podzielone na dwie części. Górna definiuje kiedy reguła ma działać, a dolna określa co ma się wydarzyć jeśli reguła zadziała. Dodatkowo jest więcej miejsca ma wyświetlanie kodu skryptu.

Edytor kodu

Po kliknięciu w kod pojawia się edytor kodu. W tym widoku lewa strona ekranu pozwala na edycję kodu a prawa wyświetla kontekstowy help.

Aby wyświetlić opis jakiejś funkcji w helpie można wykonać jedną z 4 czynności:

  • Wybrać ją z listy rozwijanej w prawym górnym rogu, albo…
  • Wyszukiwać przy użyciu wyszukiwarki w prawym górnym rogu, albo…
  • Wskazać daną funkcję w kodzie przy użyciu myszki lub klawiszy kursora, albo…
  • Zacząć pisać nazwę w edytorze! Ta ostatnia opcja to właśnie IntelliSense.
IntelliSense

Jeśli zaczniemy pisać początek nazwy funkcji, to IntelliSense podpowie pasujące nazwy, a po wybraniu właściwej pokaże krótki opis, sposób wywołania i listę parametrów. Dodatkowo help w prawej części ekranu wyświetli cały opis funkcji z przykładami użycia.

Podpowiadane są również nazwy słów kluczowych, nazw pól systemowych i nazwy pól z formularza.

Edytor podświetla składnię i automatycznie formatuje kod. Zostały również zachowane guziki do formatowania i wstawiania pól.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany znacznie ułatwią tworzenie reguł. Wszelkie uwagi proszę umieszczać w komentarzach.

Bądź z nami na bieżąco!