22 35 52 164 poland@amodit.com

W wersji 2.6 wprowadziliśmy kody licencyjne. Kody te definiują:

  • maksymalną liczbę użytkowników
  • maksymalną liczbę procedur
  • maksymalną liczbę spraw
  • datę wygaśnięcia licencji
  • datę wygaśnięcia prawa do upgrade

Aby wgrać kod licencyjny należy wejść do ustawień systemowych i na pierwszej zakładce znaleźć sekcję “Licencja”. Wyświetli się tam “SID serwera” oraz “Nazwa bazy danych”. Dane te należy przesłać do nas w celu wygenerowania właściwego kodu licencyjnego.

W przypadku, gdy nie jest wgrany kod licencyjny system będzie działał w wersji “Free”.