22 35 52 164 poland@amodit.com

Dla Office 2010:

  1. Kliknij Start, kliknij Run, wpisz “regedit” i kliknij OK.
  2. Znajdź i kliknij prawym klawiszem myszy klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet
  3. Wybierz “Nowy” i wybierz “DWORD”.
  4. Wpisz “OpenDocumentsReadWriteWhileBrowsing” i naciśnij ENTER.
  5. Kliknij prawym klawiszem myszy “OpenDocumentsReadWriteWhileBrowsing” i wybierz “Modyfikuj”.
  6. Wpisz “1” i kliknij OK.
  7. W menu “Plik” wybierz “Zakończ”.

Dla Office 2013 użyj HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet

Bądź z nami na bieżąco!