22 35 52 164 poland@amodit.com

Dodaj dokument i rozpocznij proces akceptacji

Bez straty czasu, bez zobowiązań, bez kosztów.
ZOBACZ

Korespondencja przychodząca

Gotowy, skonfigurowany proces obiegu faktur kosztowych.

 • automatyczne zakładanie nowych spraw na podstawie przesłanego maila (zalecamy skonfigurowanie skanera aby wysłał skan na maila)
 • automatyczne uruchomienie OCR, odczytanie danych z faktury (opcja) i wprowadzenie ich do formularza
 • krok weryfikacji dla sprawdzenia czy OCR prawidłowo odczytał informacje
 • przekazanie do opisu merytorycznego, na którym następuje podstawowe przypisanie kosztu do MPK, projektu i typu kosztu (zalecamy zmianę domyślnych słowników na Państwa słowniki połączone z Waszym ERP – wymaga dodatkowej konfiguracji; można też zmienić wymairy na które dekretowany jest koszt – wymaga dodatkowej konfiguracji)
 • dwuetapowa, warunkowa akceptacja ( w regule ustawiono proste kryterium: gdy [Kwota netto] >= 10000 sprawa,trafia dodatkowo do akceptacji zarządu)
 • etap Księgowanie służy do zaksięgowania faktury w systemie ERP (wymaga dodatkowej konfiguracji)
 • etap płatności służy do obsługi zapłaty za fakturę. Może być wykorzystany jako wprowadzenie informacji, że faktura została zapłacona, ale może też służyć do przekazania płatności do paczki przelewów (dodatkowa opcja dostępna w płatnej wersji)

Przekazujemy Państwu proces przygotowany w oparciu o doświadczenia z wielu wdrożeń, jednak z oczywistych względów nie obejmuje on różnych indywidualnych sytuacji, które mogą wystąpić u Państwa. Zdajemy sobie z tego sprawę i zachęcamy do dostosowania procesu we własnym zakresie lub do skontaktowania się z nami, a z przyjemnością zrobimy to z Państwem.

Korespondencja przychodząca

Proces obejmuje podstawowy zakres czynności związanych z obsługą korespondencji przychodzącej:

 • rejestracja korespondencji papierowej poprzez zeskanowanie pisma i automatyczne uruchomienie sprawy
 • rejestracja korespondencji elektronicznej poprzez przekierowanie na odpowiedni adres mailowy
 • dystrybucja poczty przychodzącej do odbiorcy i do wiadomości osób zainteresowanych
 • potwierdzenie zapoznania się z pismem
 • archiwizacja pism

Przekazujemy Państwu proces przygotowany w oparciu o doświadczenia z wielu wdrożeń, jednak z oczywistych względów nie obejmuje on różnych indywidualnych sytuacji, które mogą wystąpić u Państwa. Zdajemy sobie z tego sprawę i zachęcamy do dostosowania procesu we własnym zakresie lub do skontaktowania się z nami, a z przyjemnością zrobimy to z Państwem.

Bez zobowiązań, bez umowy, dostępny w kilkanaście sekund