22 35 52 164 poland@amodit.com
Klient

Nordea IT Polska Spółka z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę Nordea w działaniach z obszaru IT. Zajmuje się utrzymaniem i rozwojem oprogramowania oraz infrastruktury systemów bankowych w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz w krajach skandynawskich.

Potrzeby klienta:
 • Rejestracja i ewidencja spraw i dokumentów,
 • Kontrola procesu uzgodnień, dekretacji i aprobaty dokumentów,
 • Pełna historia zmian, uwag, opisów i akceptacji
 • Archiwizacja dokumentów w postaci elektronicznej,
 • Kontrola dostępu do zarchiwizowanych dokumentów,
 • Łatwość wyszukiwania zarchiwizowanych dokumentów,
 • Oszczędność czasu pracowników i osób zatwierdzających,
 • Raporty zbiorcze (np. ilość nadgodzin w okresie,…)
Zakres prac:
 • Obieg faktur kosztowych – Obieg rejestracji i akceptacji faktur kosztowych z drukowaniem kodów kreskowych, dekretacją, akceptacją i weryfikacją przez księgowość.
  • Dodatkowo funkcjonalność wymiany danych z zewnętrzną księgowością (zestawienia plus dekretacja każdej sprawy).
  • Dodatkowo powiązanie z procesem delegacji pozwalające rozliczać faktury zgodnie z dekretacją wprowadzoną w delegacjach.
  • Dodatkowo moduł zasilania danymi z pliku tekstowego (zestawienie z rozliczeniem kosztów)
 • Obsługa delegacji – Składanie wniosków o delegację w imieniu własnym jak i w imieniu innej osoby, akceptacja wniosku o delegację, rozliczenie delegacji, dwuetapowa akceptacja kosztów delegacji. Dodatkowo funkcjonalność wymiany danych z księgowością zewnętrzną (zestawienia plus dekretacja do każdej sprawy)
 • Rozliczanie nadgodzin – składanie wniosku o rozliczenie pracy w nadgodzinach oraz rozliczenie tej pracy.
 • Zastępstwa
 • Kilkanaście zaawansowanych zestawień.
Skala wdrożenia
 • 300 użytkowników
 • czas wdrożenia 3 miesiące

Bądź z nami na bieżąco!