Dodatkowe moduły i integracje - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Dodatkowe moduły i integracje

Rozszerz możliwości Amodit korzystając z dodatkowych modułów oraz gotowych integracji. 

Zobacz, w jaki sposób możesz rozbudować podstawowe funkcjonalności platformy AMODIT. Przenieś swoje procesy na zupełnie nowy poziom, korzystając z dodatkowych modułów.

Dodatkowe moduły i integracje

Rozszerz możliwości AMODIT korzystając z dodatkowych modułów oraz gotowych integracji. Zobacz, w jaki sposób możesz rozbudować podstawowe funkcjonalności platformy AMODIT. Przenieś swoje procesy na zupełnie nowy poziom, korzystając z dodatkowych modułów.

Moduły

Paczka przelewów krajowych

Moduł pozwala na przygotowanie paczki przelewów, gotowej do zbiorczego importu w systemie bankowym wspierającym płatności masowe. To zlecenie wielu przelewów przy użyciu jednego pliku.

Wykorzystanie tego modułu pozwala zebrać wszystkie zaakceptowane do płatności przelewy w jeden plik, który w kolejnym kroku należy zaimportować do systemu bankowego, by zlecić wszystkie płatności zawarte w paczce.

Dowiedz się więcej >>

Monitor wydajności

Monitor wydajności służy do rejestrowania informacji na temat jakości działania AMODIT.

Posiadając dane na temat czasu wykonywania poszczególnych operacji, na wczesnym etapie można zidentyfikować, które z nich najbardziej obciążają aplikację, by następnie zoptymalizować ich działanie. Przykłady typów operacji biznesowych, które rejestruje monitor:

  • wywołanie reguły na sprawie (wszystkie typy reguł),
  • wykonanie cyklicznego zadania (job),
  • synchronizacja słowników,
  • wykonanie wybranych funkcji w ramach reguł na sprawie (np. CallRest),
  • załadowanie danych do raportu,
  • załadowanie listy spraw,
  • wysłanie załącznika do usługi skanuj.to.

Dowiedz się więcej >>

Użytkownicy tymczasowi

Moduł użytkowników tymczasowych to narzędzie do nadawania uprawnień do obsługi spraw użytkownikom, którzy nie posiadają stałego, imiennego konta na platformie AMODIT, ale muszą jednorazowo podjąć jakąś interakcję z formularzem sprawy.

Zastosowań tego modułu jest wiele, podobnie jako korzyści wynikających z jego wdrożenia. Rozwiązanie pozwala udostępnić interaktywny formularz do uzupełnienia przez dowolną osobę z organizacji, jak i spoza niej. Wybrana osoba uzyska dostęp do formularza poprzez wiadomość e-mail. Logowanie do sprawy może zostać dodatkowo zabezpieczone kodem SMS. Po zalogowaniu do sprawy użytkownik może skorzystać z wybranych funkcjonalności formularza, np. uzupełnić jego pola, by następnie odesłać uzupełniony formularz do dalszego obiegu. Dostęp do sprawy wygaśnie zgodnie z tym, na jaki czas został nadany lub po wykonaniu wymaganej od użytkownika operacji.

Dowiedz się więcej >>

Raporty premium

Raporty premium to rozbudowa modułu raportowego o nowe możliwości, takie jak:

  • nowe rodzaje wizualizacji danych, jak np., wykres Gantt, kalendarz czy wykresy liniowe i słupkowe,
  • funkcjonalność dashboardów, dzięki której połączysz wiele raportów w jedną tematyczną tablicę,
  • budowanie raportów w oparciu o źródła zewnętrzne. To pozwoli na wizualizację danych z innych systemów niż AMODIT i korzystanie z nich wewnątrz platformy AMODIT.

Dowiedz się więcej >>

Ochrona danych wrażliwych

Ochrona danych wrażliwych umożliwia zabezpieczenie wybranych danych przed dostępem administratorów AMODIT oraz osób z dostępem do bazy danych.

W procesach biznesowych mogą być gromadzone dane wrażliwe, do których dostęp powinien być zapewniony jedynie dla wybranych użytkowników lub grup. Ochrona danych wrażliwych pozwala wyznaczyć biznesowych administratorów danych, którzy będą opiekowali się wybranym pakietem danych i tylko oni będą mogli zapoznać się z tymi danymi oraz wyznaczać innych użytkowników, którym nadadzą do tych danych dostęp. Dane na poziomie bazy danych są szyfrowane, co dodatkowo zabezpiecza dane przed ich odczytem przez nieuprawnione osoby z poziomu bazy.

Dowiedz się więcej >>

Zastępstwo per proces

Dzięki modułowi zastępstw per proces użytkownik planujący nieobecność może wyznaczyć zastępców, którzy przejmą jego rolę w procesach.

W odróżnieniu od podstawowego mechanizmu zastępstw zaawansowanych, zastępstwa per proces umożliwiają wskazywanie wielu zastępców. Do każdego procesu można przypisać innego zastępcę lub zdefiniować wyjątki, czyli procesy, w których zastępstwo w ogóle nie będzie obowiązywało.

Dowiedz się więcej >>

Integracje

Integracja z eNadawcą

Elektroniczny Nadawca to aplikacja Poczty Polskiej umożliwiająca rejestrację przesyłek krajowych i zagranicznych online.

Integracja AMODIT z eNadawcą umożliwia pełną automatyzację procesu, od momentu przygotowania pisma do etapu rejestracji przesyłki w eNadawcy. Takie połączenie usprawni pracę działów odpowiedzialnych za nadania korespondencji, a dodatkowo pozwoli na śledzenie statusu przesyłek w AMODIT.

Dowiedz się więcej >>

Integracja z SMSAPI.PL

SMSAPI to rozwiązanie pozwalające rozszerzyć AMODIT o wysyłkę SMS.

Użycie bramki SMS gwarantuje natychmiastowe poinformowanie użytkownika o dowolnym fakcie zaistniałym w procesie, który go dotyczy. Ma to wpływ na poprawę czasu reakcji użytkownika, a tym samym zwiększa wydajność procesu.

Dowiedz się więcej >>

INTEGRACJA Z AMODIT TRUSTCENTER

AMODIT TrustCenter to usługa chmurowa do organizacji procesu zbierania podpisów elektronicznych zgodnych z eIDAS. Jest gotowa do użycia z platformą AMODIT lub dowolną inną aplikacją.

ePodpis to gwarancja bezpieczeństwa i wygody. Moduł ePodpisu umożliwia podpisanie dokumentu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez konieczności wychodzenia z domu.

Dowiedz się więcej >>

INTEGRACJA Z EDOWODEM

eDowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który poza podstawową funkcją potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa umożliwia między innymi podpisywanie dokumentów online.

Obsługa eDowodu w AMODIT TrustCenter zapewnia ciągłość procesu i zwiększa wygodę podpisywania dokumentów online stronom korzystającym z tego typu podpisu.

Integracja ze skanuj.to

Skanuj.to jest narzędziem OCR wyspecjalizowanym w automatycznym odczycie danych z faktur.

Integracja AMODIT z OCR skanuj.to pozwala zautomatyzować proces wprowadzania faktur do obiegu. Dane z faktury zostaną odczytane i przeniesione na elektroniczny formularz w AMODIT, co znacznie przyspieszy rejestrację faktury, a jednocześnie zmniejszy ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego podczas ręcznego przepisywania informacji ze skanu.

Dowiedz się więcej >>

Wiele innych

Na stronie opisane są jedynie wybrane integracje. Posiadamy doświadczenie w wielu  innych podłączeniach, które nasz zespół realizuje na co dzień. Jeżeli nie wymieniliśmy interesującej Cię integracji, zapraszamy do kontaktu w celu dokonania indywidualnej analizy.

Przedstawione powyżej moduły i integracje są dodatkowo płatne, a ich wycena jest indywidualna.

Chcesz poznać wszystkie możliwości integracji z Amodit? Kliknij tutaj.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie

Jakie jeszcze obszary możesz usprawnić w swojej firmie?

Obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym pozwala przechowywać wszystkie dane pracowników w jednym miejscu. 

Obszar prawny

Optymalizacja procesów w dziale prawnym pozwala na uporządkowanie umów czy aneksów w jednym systemie.

Obszar administracyjny

Automatyzacja procesów pozwala wyeliminować lub ograniczyć opóźnienia, błędy bądź zagubienie dokumentów.

Obszar IT

System wspomaga prace działu, dzięki czemu można z łatwością monitorować etapy wdrażanych projektów.