Obszar kadrowy - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym
pozwala przechowywać wszystkie dane
pracowników w jednym miejscu.

Umożliwia również dostęp do dokumentów w
dowolnym czasie, na dowolnie wybranym
urządzeniu.

Obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym pozwala przechowywać wszystkie dane pracowników w jednym miejscu. 

Przykładowe procesy w obszarze kadrowym

Z

Skierowanie na badania okresowe

Rekrutacja

l

Umowy

P

Dowolne inne

Success story

Obieg dokumentów pracowniczych

Klient będący międzynarodową grupą działającą w branży energetycznej postawił za cel całkowite odejście od przetwarzania i przechowywania papierowej wersji dokumentacji pracowniczej na rzecz elektronicznych teczek, w myśl przepisów rozporządzenia.

Zakres wdrożenia

Firma zdecydowała się wdrożenie platformy w celu obsługi teczek pracowniczych. Narzędzie umożliwiło podział uprawnień dostępu na poziomie widoku pracownika oraz na poziomie widoku firmy.

Ponadto wdrożone zostały procesy:

    • obsługi dokumentów kadrowych, które bezpośrednio po zeskanowaniu trafiają do właściwego działu w celu weryfikacji i dalszego procesowania, aby na końcu zostały wpięte do teczki elektronicznej
    • sprawdzania kompletności teczki pracowniczej w czasie procesu przyjmowania nowego pracownika
    • przenoszenia teczek zwolnionych pracowników do wirtualnego archiwum
    • przekazywanie pracownikom pasków wynagrodzeń za pomocą systemu
    • obsługi kar pracowniczych

Korzyści

Z

Uporządkowanie dokumentów pracowniczych w jednym systemie

~

Pewność, że dokumentacja jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie przechowywana

n

Zredukowanie praktycznie do 0 kosztów fizycznego przechowywania ton papieru w archiwum

Dostęp do dokumentów w każdym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu

Korzyści

Z

Uporządkowanie dokumentów pracowniczych w jednym systemie

~

Pewność, że dokumentacja jest zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami i bezpiecznie przechowywana

n

Zredukowanie praktycznie do 0 kosztów fizycznego przechowywania ton papieru w archiwum

Dostęp do dokumentów w każdym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie

Jakie jeszcze obszary możesz usprawnić w swojej firmie?

Obszar finansowy

Poprzez automatyzację  system pozwala na efektywniejsze wypracowanie rezultatów dla określonych zadań.

Obszar prawny

Optymalizacja procesów w dziale prawnym pozwala na uporządkowanie umów czy aneksów w jednym systemie.

Obszar administracyjny

Automatyzacja procesów pozwala wyeliminować lub ograniczyć opóźnienia, błędy bądź zagubienie dokumentów.

Obszar IT

System wspomaga prace działu, dzięki czemu można z łatwością monitorować etapy wdrażanych projektów.