Obszar IT - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Obszar IT

System wspomaga procesy związane z helpdeskiem,
nadawaniem uprawnień czy rejestrem sprzętu i
oprogramowania.

Pozwala również organizować prace działu,
dzięki czemu można z łatwością monitorować
etapy wdrażanych projektów.

Obszar IT

System wspomaga organizację pracy działu, dzięki czemu
można z łatwością monitorować etapy wdrażanych projektów.

Przykładowe procesy w obszarze IT

l

System zgłoszeń

Planowanie zadań

Nadawanie uprawnień

s

Zgłoszenia incydentów bezpieczeństwa

Rejestr sprzętu

Rejestr licencji

Repozytorium dokumentacji systemów

P

Dowolne inne

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie

Jakie jeszcze obszary możesz usprawnić w swojej firmie?

Obszar finansowy

Poprzez automatyzację  system pozwala na efektywniejsze wypracowanie rezultatów dla określonych zadań.

Obszar prawny

Optymalizacja procesów w dziale prawnym pozwala na uporządkowanie umów czy aneksów w jednym systemie.

Obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym pozwala przechowywać wszystkie dane pracowników w jednym miejscu. 

Obszar administracyjny

Automatyzacja procesów pozwala wyeliminować lub ograniczyć opóźnienia, błędy bądź zagubienie dokumentów.