Automatyzacja procesów biznesowych: moduł ERP, czy niezależny system workflow? Gdy organizacja dynamicznie rośnie, nieuchronnie staje przed wyzwaniem optymalizacji kosztów oraz lepszego wykorzystania zasobów. Jednym z rozwiązań jest automatyzacja procesów biznesowych,...

czytaj dalej