Raportowanie - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Analizuj i realizuj założone cele

z modułem raportowym Amodit. 

 

Sprawdź wszystkie możliwości,

jakie daje to rozwiązanie.

WYPRÓBUJ DEMO

Analizuj i realizuj założone cele

z modułem raportowym Amodit. 

 

Sprawdź wszystkie możliwości,

jakie daje to rozwiązanie.

WYPRÓBUJ DEMO
Odkryj możliwości, jakie daje raportowanie

więcej informacji dla menedżerów na jednym, dynamicznym pulpicie

proaktywne zarządzanie wynikiem bieżącego okresu

e

konsolidacja danych i możliwość ich analizy na różnym poziomie szczegółowości

prowadzenie analiz finansowych, controlingowych

f

wspieranie realizacji założonych celów biznesowych

usprawnienie procesów planistycznych

Poznaj funkcjonalności

RAPORTY

zestawienia lub filtry, które pozwalają na prezentację danych w wielu formatach

PULPITY

przestrzeń do prezentacji wielu raportów na jednym ekranie, wspólne filtrowanie

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE

możliwość podłączenia dowolnych zewnętrznych źródeł danych jak np.: SQL, Excel i wykorzystanie ich do tworzenia raportów

Raporty

Raporty, to sposób prezentacji danych. W Amodit dostępne są:

Raporty prezentujące dane jednostkowe (sprawy, rekordy)

 • tabela
 • lista
 • gantt
 • kalendarz

Raporty prezentujące agregaty (suma, średnia, licznik)

 • pivot (tabela przestawna)
 • KPI (miara)
 • wykres słupkowy
 • wykres słupkowy poziomy
 • wykres liniowy
 • wykres przedstawiający dane narastająco

Raporty używane są często jako sposób prezentacji danych. Przykładowo dla e-Teczki, gdzie dostępna jest struktura organizacyjna,  części e-Teczki jako foldery, informacje o dokumentach wraz z podglądem dokumentu.

Raporty mogą być tworzone na podstawie danych wewnętrznych (procesy), jak i na podstawie danych zewnętrznych na przykład zapytania SQL do zewnętrznego systemu ERP.

  Raporów tworzonych w AMODIT można używać na przykład jako kolejki spraw, zapisanych filtrów. Oznacza to, że raport będzie zawsze prezentował aktualny stan spraw o określonych kryteriach np. sprawy na określonym etapie, przydzielone do określonego użytkownika, o terminie wypadającym w ciągu najbliższych 30 dni.
  Każdy może tworzyć raporty, ale zobaczy w nich tylko te sprawy, do których ma dostęp. Jeżeli raport zostanie udostępniony innej osobie, to zobaczy ona w nim tylko te rekordy, do których ma aktualnie dostęp.

  Pulpity

  Jak pokazać więcej informacji dla menedżerów na jednym dynamicznym pulpicie zamiast na kilkunastu pojedynczych raportach? Wystarczy skorzystać z opcji pulpitów dostępnych w AMODIT.

  Pulpit może być udostępniony użytkownikom. Najczęściej pulpity są dziedzinowe na przykład „Informacje finansowe”,  „Urlopy”, „Umowy” itp. Są tworzone według własnych potrzeb.

  Raporty widoczne poprzez pulpity nadal zachowują uprawnienia. Oznacza to, że użytkownicy zobaczą tylko te sprawy, do których mają dostęp.

  Źródła zewnętrzne

  Funkcjonalność pozwala na dostarczenie do AMODIT danych istniejących w innych systemach dziedzinowych. Przykładowo danych z systemu ERP, CRM, HR. Dzięki temu możliwe jest dostarczenie użytkownikom AMODIT istotnych dla nich informacji na przykład dotyczących oczekujących płatności  i zbudowanie na ich podstawie dowolnych raportów.

  Możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł danych oraz ich prezentacji i analizy bezpośrednio w AMODIT pozwala poszerzyć wykorzystanie AMODIT poza typowy do tej pory, zakres obiegu dokumentów i dostarczyć użytkownikom podstawowych elementów rozwiązań typu Business Intelligence.

  Wersje

  Wersja podstawowa (bez dodatkowych opłat) obejmuje:

  • raport tabelaryczny, raport typu lista oraz raport typu pivot,
  • jeden ogólnie dostępny pulpit, na którym  klient może umieścić raporty.

  Wersja premium obejmuje:

  • wszystko to, co w wersji podstawowej,
  • wszystkie dodatkowe typy raportów czyli: Gantt, kalendarz, KPI, wykresy,
  • nowe wykresy i sposoby prezentacji dodawane w przyszłości np.: układ Kanban, TreeMap, HeatMap,
  • możliwość tworzenia dowolnej liczby pulpitów i udostępniania ich wybranym grupom lub użytkownikom,
  • możliwość korzystania z zewnętrznych źródeł danych, jako źródła dla raportów.