22 35 52 164 poland@amodit.com

OBSZAR FINANSOWY

Finanse to obszar, w którym obieg dokumentów znajduje najwięcej zastosowań. Dzięki przejrzystości i łatwości obsługi procesy te są chętnie wykorzystywane w wielu firmach.

Przykładowe funkcjonalności

Automatyczne odczytywanie danych z faktur

Nikt nie musi przepisywać danych z faktury do systemu. Dzięki sztucznej inteligencji każda faktura wystawiona zgodnie z przepisami zostanie rozpoznana, a odczytane dane wprowadzone do systemu.

Dowiedz się więcej

Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT i VIES
AMODIT jest zintegrowany z bazą Ministerstwa Finansów oraz bazą VIES. Dzięki temu na bieżąco masz pewność, że Twoi kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.
Wymiana danych z systemami księgowymi

AMODIT umożliwia dwukierunkową wymianę danych z dowolnymi systemami ERP. Potrafi synchronizować słowniki np. kontrahentów, kont księgowych, MPK itp. oraz eksportować dane np. dekret księgowy. Może również odczytywać z systemu ERP dowolne inne dane np. numer księgowania oraz zaprezentować go na formularzu sprawy.

Słowniki zewnętrzne

Użytkownik korzysta z bieżących informacji z Twojego systemu ERP takich jak dostawcy, MPK, nazwy projektów, konta, formy płatności itp. AMODIT synchronizuje te dane w żądanych przedziałach czasowych przykładowo raz dziennie.

Kursy walut

Jeżeli do wyliczenia kwot potrzebne są kursy walut, to AMODIT potrafi odczytać odpowiedni kurs waluty z tabel udostępnianych w sieci przez NBP.

Wielopoziomowa akceptacja

Procesy finansowe wymagają wariantowych ścieżek akceptacji uwzględniających wiele poziomów od opisu merytorycznego poprzez akceptację merytoryczną, finansową aż po akceptację zarządu i księgowości. Ścieżki mogą być różne dla różnych kwot.

AMODIT dzięki regułom biznesowym, pozwala odzwierciedlić każdą tego typu sytuację.

Wdrożenie systemu AMODIT w Grupie PWN

Odkryj więcej

Jak platforma AMODIT usprawnia procesy biznesowe i obniża koszty

Poznaj Klientów Amodit i sprawdź jak sprawdza się w ich przedsiębiorstwach

Odkryj wszystkie funkcjonalności, jakie daje system Amodit

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami

Zaufali nam

Z funkcjonalności platformy AMODIT korzysta już ponad 50 000 użytkowników z takich branż jak: finanse, administracja, sieci sklepów czy firmy z rozproszoną strukturą organizacyjną.

Obszary, które AMODIT może usprawnić w Twojej organizacji