Obszar finansowy | System elektronicznego obiegu dokumentów AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Obszar finansowy

Poprzez automatyzację wybranych czynności system pozwala na efektywniejsze wypracowanie rezultatów dla określonych zadań, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie.

Obszar finansowy

Poprzez automatyzację wybranych czynności system pozwala na efektywniejsze wypracowanie rezultatów dla zadań, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie.

Wdrożenie obiegu faktur w Grupie PWN

Przykładowe funkcjonalności

Automatyczne odczytywanie danych z faktur

Nie ma potrzeby przepisywania danych z faktury do systemu. Dzięki sztucznej inteligencji każda faktura wystawiona zgodnie z przepisami zostanie rozpoznana, a odczytane dane wprowadzone do systemu.

Słowniki zewnętrzne

Możesz swobodnie korzystać z bieżących informacji z Twojego systemu ERP takich jak dostawcy, MPK, nazwy projektów, konta, formy płatności itp. AMODIT synchronizuje te dane w żądanych przedziałach czasowych, przykładowo raz dziennie.

Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT i VIES

System jest zintegrowany z bazą Ministerstwa Finansów oraz bazą VIES. Dzięki temu na bieżąco masz pewność, że Twoi kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Wielopoziomowa akceptacja

Procesy finansowe wymagają wariantowych ścieżek akceptacji uwzględniających wiele poziomów od opisu merytorycznego poprzez akceptację merytoryczną, finansową aż po akceptację zarządu i księgowości. AMODIT dzięki regułom biznesowym, pozwala odzwierciedlić każdą tego typu sytuację.

Wymiana danych z systemami księgowymi

Amodit umożliwia dwukierunkową wymianę danych z dowolnymi systemami ERP. Potrafi synchronizować słowniki np. kontrahentów, kont księgowych, MPK itp. oraz eksportować dane. Może również odczytywać z systemu ERP dowolne inne dane.

Kursy walut

Jeśli do wyliczenia kwot niezbędne są kursy walut, to AMODIT potrafi odczytać odpowiedni kurs waluty z tabel udostępnianych w sieci przez NBP.

Success story

Automatyzacja przekazywania faktur kosztowych do departamentu księgowości

Klient będący dużą spółką giełdową z branży FMCG potrzebował zautomatyzowanego systemu przekazywania faktur kosztowych do departamentu księgowości. Celem było usprawnienie pracy podczas procesowania faktur kosztowych oraz sprawienie, aby w większości sprawy obsługiwane były bez udziału użytkowników.

Zakres wdrożenia

  • Faktury i inne dokumenty od dostawców trafiają na zdefiniowany adres mailowy. Faktury otrzymane w formie papierowej są skanowane i także wysyłane mailem.
  • System na podstawie każdego odebranego maila tworzy automatycznie nową sprawę i odczytuje zawartość załączników za pomocą dwóch usług OCR – wbudowanej i zewnętrznej dedykowanej do obsługi faktur
  • Średnio 66% utworzonych spraw zawiera parametry, które pozwalają na automatyczne, wg zdefiniowanych reguł biznesowych, przesłanie faktury na jeden z kilku zdefiniowanych adresów mailowych do departamentu księgowości lub odesłanie maila do nadawcy. Pozostałe sprawy wymagają częściowej obsługi przez użytkownika, najczęściej z powodu niepełnych danych na fakturze lub z powodu błędnego odczytu przez OCR.

Korzyści

i

Usprawnienie przesyłania faktur do departamentu księgowości

Zwiększona automatyzacja, która nie wymaga udziału użytkownika

65% oszczędność nakładu pracy w procesie przetwarzania faktur

}

Efektywniejsze wypracowywanie rezultatów dla czynności, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie

Korzyści

i

Usprawnienie przesyłania faktur do departamentu księgowości

Zwiększona automatyzacja, która nie wymaga udziału użytkownika

65% oszczędność nakładu pracy w procesie przetwarzania faktur

}

Efektywniejsze wypracowywanie rezultatów dla czynności, które do tej pory były powtarzalne, czasochłonne i wykonywane manualnie

Jakie jeszcze obszary możesz usprawnić w swojej firmie?

Obszar kadrowy

Automatyzacja procesów w obszarze kadrowym pozwala przechowywać wszystkie dane pracowników w jednym miejscu. 

Obszar prawny

Optymalizacja procesów w dziale prawnym pozwala na uporządkowanie umów czy aneksów w jednym systemie.

Obszar administracyjny

Automatyzacja procesów pozwala wyeliminować lub ograniczyć opóźnienia, błędy bądź zagubienie dokumentów.

Obszar IT

System wspomaga prace działu, dzięki czemu można z łatwością monitorować etapy wdrażanych projektów.