22 35 52 164 poland@amodit.com

System wspierający RODO

Obsługa wymagań wynikających z RODO, w tym wymaganych rejestrów i przechowywania dokumentacji.
URUCHOM WERSJĘ DEMO

System wspierający RODO

System AMODIT pozwala na definiowanie dowolnych rejestrów, zbiorów dokumentów i procesów. W przygotowanych przez nas szablonach znajdują się gotowe rejestry wymagane przez RODO. Możesz je dowolnie dostosować do własnych potrzeb.
i

Dokumenty i rejestry w jednym miejscu

W jednym miejscu trzymasz wszystkie dokumenty i rejestry związane z ochroną danych osobowych.

Z

Gotowe szablony

Dostajesz gotowe skonfigurowane rejestry oraz szablony dokumentów. Możesz je dowolnie modyfikować.

Monitoring i uprawnienia

Masz natychmiastowy dostęp do dokumentów bieżących, archiwalnych oraz do pełnej historii zmian.

Statusy i cykl życia dokumentów

System przechowuje zmiany stanu dokumentu, co ma kluczowe znaczenie m.in. dla upoważnień dostępu do danych.

l

Podpisy elektroniczne

Każda zgoda rejestrowana w systemie może być opatrzona podpisem elektronicznym. 

Definiowalne procesy

AMODIT pozwala definiować dowolne procesy związane np. z udzielaniem upoważnień, zbieraniem akceptacji itp.

System wspierający RODO

Rejestry RODO

System AMODIT pozwala na definiowanie dowolnych rejestrów, zbiorów dokumentów i procesów. W przygotowanych przez nas szablonach znajdują się gotowe rejestry wymagane przez RODO. Możesz je dowolnie dostosować do własnych potrzeb. Gotowe rejestry dotyczą następujących obszarów ewidencji:

  • Administratorzy Systemów Informatycznych
  • Zbiory danych osobowych
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Incydenty bezpieczeństwa
  • Protokoły kontroli zabezpieczeń
  • Sprzeciwy przetwarzania danych
  • Udostępnienia danych
  • Inna dokumentacja RODO

Wzorce dokumentów

Udostępniamy przykładowe dokumenty, w tym Politykę Bezpieczeństwa oraz opis spełnienia wymagań RODO przez system informatyczny. Dokumenty te należy dostosować do potrzeb firmy, stosowanych zabezpieczeń oraz używanych systemów informatycznych.

Szablony upoważnień i oświadczeń

AMODIT obsługuje tworzenie formularzy i ich łatwą modyfikację. W przykładowych szablonach formularz zawiera odpowiednie oświadczenia oraz możliwość składania podpisów.

Formularze mogą zawierać również linki do właściwych dokumentów i dowolne pola do wypełnienia. Dzięki temu możemy rejestrować potrzebne informacje a następnie robić na ich podstawie zestawienia.

Definiowalne procesy

AMODIT pozwala definiować dowolne procesy związanych np. z udzielaniem upoważnień, zbieraniem akceptacji itp. Przygotowany przez nas szablon procesu wyznaczania administratora systemów informatycznych pokazuje jak może wyglądać taki proces. W ramach procesu możemy definiować zakresy odpowiedzialności, dołączać dokumentację do akceptacji, wprowadzać potrzebne dane i zbierać podpisy. Przebieg procesu jest wyświetlany w postaci diagramu, gdzie można prześledzić kto i kiedy wykonywał kolejne zadania w procesie. Dostępne u góry ekranu przyciski pozwalają szybko wywołac potrzebną akcję. Wszystkie elementy procesu można dostosować do własnych potrzeb. Można również tworzyć własne procesy.

Zestawienia

Na podstawie wszystkich zbieranych i przetwarzanych danych można tworzyć zestawienia w postaci list, tabel lub tabel przestawnych.

Podpisy elektroniczne

Wszelkie zgody rejestrowane w systemie AMODIT mogą być opatrzone podpisem elektronicznym. Pozwala to w bezpieczny i wygodny sposób rejestrować i weryfikować kto i kiedy potwierdził zapoznanie się z informacjami lub udzielił zgody bądź upoważnienia.

Historia zmian

System przechowuje pełną historię zmian każdego dokumentu, procesu czy pola. Jeśli dana sprawa, np. upoważnienie, zmienia etap, jest przesyłane do innej osoby lub zmieniana jest wartość dowolnego pola na formularzy to jest to odnotowywane w historii wraz z informacją kto i kiedy wprowadził taką zmianę.

Dołącz do 30.000 zadowolonych użytkowników korzystających z systemu AMODIT

Przekonaj się jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie AMODIT i obsługuj procesy bez długiego i kosztownego wdrożenia.