RODO - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

System wspierający RODO

Obsługa wymagań wynikających z RODO, w tym wymaganych rejestrów i przechowywania dokumentacji.
WYPRÓBUJ DEMO

System wspierający RODO

Obsługa wymagań wynikających z RODO, w tym wymaganych rejestrów i przechowywania dokumentacji.
WYPRÓBUJ DEMO

System wspierający RODO

System AMODIT pozwala na definiowanie dowolnych rejestrów, zbiorów dokumentów i procesów. W przygotowanych przez nas szablonach znajdują się gotowe rejestry wymagane przez RODO. Możesz je dowolnie dostosować do własnych potrzeb.
i

Dokumenty i rejestry w jednym miejscu

W jednym miejscu trzymasz wszystkie dokumenty i rejestry związane z ochroną danych osobowych.

Z

Gotowe szablony

Dostajesz gotowe skonfigurowane rejestry oraz szablony dokumentów. Możesz je dowolnie modyfikować.

Monitoring i uprawnienia

Masz natychmiastowy dostęp do dokumentów bieżących, archiwalnych oraz do pełnej historii zmian.

Statusy i cykl życia dokumentów

System przechowuje zmiany stanu dokumentu, co ma kluczowe znaczenie m.in. dla upoważnień dostępu do danych.

l

Podpisy elektroniczne

Każda zgoda rejestrowana w systemie może być opatrzona podpisem elektronicznym. 

Definiowalne procesy

AMODIT pozwala definiować dowolne procesy związane np. z udzielaniem upoważnień, zbieraniem akceptacji itp.

System wspierający RODO

Rejestry RODO

System AMODIT pozwala na definiowanie dowolnych rejestrów, zbiorów dokumentów i procesów. W przygotowanych przez nas szablonach znajdują się gotowe rejestry wymagane przez RODO. Możesz je dowolnie dostosować do własnych potrzeb. Gotowe rejestry dotyczą następujących obszarów ewidencji:

  • Administratorzy Systemów Informatycznych
  • Zbiory danych osobowych
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Incydenty bezpieczeństwa
  • Protokoły kontroli zabezpieczeń
  • Sprzeciwy przetwarzania danych
  • Udostępnienia danych
  • Inna dokumentacja RODO

Wzorce dokumentów

Udostępniamy przykładowe dokumenty, w tym Politykę Bezpieczeństwa oraz opis spełnienia wymagań RODO przez system informatyczny. Dokumenty te należy dostosować do potrzeb firmy, stosowanych zabezpieczeń oraz używanych systemów informatycznych.

Szablony upoważnień i oświadczeń

AMODIT obsługuje tworzenie formularzy i ich łatwą modyfikację. W przykładowych szablonach formularz zawiera odpowiednie oświadczenia oraz możliwość składania podpisów.

Formularze mogą zawierać również linki do właściwych dokumentów i dowolne pola do wypełnienia. Dzięki temu możemy rejestrować potrzebne informacje, a następnie robić na ich podstawie zestawienia.

Definiowalne procesy

AMODIT pozwala definiować dowolne procesy związanych np. z udzielaniem upoważnień, zbieraniem akceptacji itp. Przygotowany przez nas szablon procesu wyznaczania administratora systemów informatycznych pokazuje, jak może wyglądać taki proces. W ramach procesu możemy definiować zakresy odpowiedzialności, dołączać dokumentację do akceptacji, wprowadzać potrzebne dane i zbierać podpisy. Przebieg procesu jest wyświetlany w postaci diagramu, gdzie można prześledzić kto i kiedy wykonywał kolejne zadania w procesie. Dostępne u góry ekranu przyciski pozwalają szybko wywołać potrzebną akcję. Wszystkie elementy procesu można dostosować do własnych potrzeb. Można również tworzyć własne procesy.

Zestawienia

Na podstawie wszystkich zbieranych i przetwarzanych danych można tworzyć zestawienia w postaci list, tabel lub tabel przestawnych.

Podpisy elektroniczne

Wszelkie zgody rejestrowane w systemie AMODIT mogą być opatrzone podpisem elektronicznym. Pozwala to w bezpieczny i wygodny sposób rejestrować i weryfikować kto i kiedy potwierdził zapoznanie się z informacjami lub udzielił zgody bądź upoważnienia.

Historia zmian

System przechowuje pełną historię zmian każdego dokumentu, procesu czy pola. Jeśli dana sprawa, np. upoważnienie, zmienia etap – zostaje przesłana do innej osoby lub zmieniana jest wartość dowolnego pola na formularzu, system odnotuje to w historii wraz z informacją kto i kiedy wprowadził taką zmianę.

Dołącz do 50.000 zadowolonych użytkowników korzystających z systemu AMODIT

Przekonaj się jakie korzyści niesie za sobą wprowadzenie AMODIT i obsługuj procesy bez długiego i kosztownego wdrożenia.