22 35 52 164 poland@amodit.com

OBSZAR PRAWNY

Obsługa umów, w tym elektroniczne podpisywanie umów, to obszar zastosowania systemu workflow przynoszący najwięcej wymiernych korzyści.

Przykładowe procesy w obszarze prawnym

Obsługa zgłoszeń do działu prawnego
Pisma sądowe
Rejestr pełnomocnictw
P

Dowolne inne

Przykładowe funkcjonalności

Wspólna edycja dokumentów

Teraz możesz pracować nad treścią dokumentu wspólnie z innymi osobami dzięki integracji AMODIT z MS Office.

Wszystkie osoby mające dostęp do dokumentu np. MS Word mogą go w tym samym czasie edytować w przeglądarce i wszystkie zmiany i komentarze zostaną automatycznie zapamiętane.

Równoległe opiniowanie

Procesy opiniowania umów wymagają uzyskania opinii wielu osób. Najlepiej, gdy te opinie wyrażane są w tym samym czasie, co skraca cały proces o wiele dni.

AMODIT, pozwala opiniować dokumenty / sprawy w tym samym czasie przez wiele osób.

Dostęp tymczasowy

Jeśli uczestnikiem procesu ma być osoba spoza firmy np. kandydat na pracownika?

AMODIT pozwala udzielić tymczasowego dostępu dla dowolnej osoby na określony czas wyłącznie do określonej sprawy i dokumentu.

Podpis elektroniczny

Przepisy eIDAS leżą u podstaw wszystkich podpisów elektronicznych, gdyż zapobiegają unieważnieniu podpisu tylko dlatego, że złożono go w formie elektronicznej. 

Podpis złożony w AMODIT spełnia wymogi eIDAS.

Podpis odręczny

W wielu przypadkach wystarczającym rozwiązaniem jest podpis odręczny złożony w formie elektronicznej na telefonie, tablecie lub ekranie dotykowym.

AMODIT wspiera technologię odręcznego podpisu w formie elektronicznej.

Szybkie wyszukiwanie

Rejestr umów może zawierać dziesiątki tysięcy dokumentów (umowy, aneksy, załączniki, wypowiedzenia itp.). Jak znaleźć właściwy nie mając pełnej informacji?

Dla AMODIT to nie problem. Wszystkie dokumenty są indeksowane treścią, co oznacza, że znajdziesz każdy dokument, znając tylko np. jedno słowo z treści.

Odkryj więcej

Jak platforma AMODIT usprawnia procesy biznesowe i obniża koszty

Poznaj Klientów Amodit i sprawdź jak sprawdza się w ich przedsiębiorstwach

Odkryj wszystkie funkcjonalności, jakie daje system Amodit

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami

Zaufali nam

Z funkcjonalności platformy AMODIT korzysta już ponad 50 000 użytkowników z takich branż jak: finanse, administracja, sieci sklepów czy firmy z rozproszoną strukturą organizacyjną.

Obszary, które AMODIT może usprawnić w Twojej organizacji