Schemat blokowy

Zastępstwo per proces

Chcesz efektywniej zarządzać obowiązkami podczas nieobecności pracowników w Twojej firmie? Korzystasz z AMODIT i szukasz rozwiązania, które pozwoli precyzyjnie wskazywać zastępstwa w konkretnych procesach? Zależy Ci na automatyzacji działań? Poznaj moduł zastępstwa per proces, który ułatwi prowadzenie przejrzystego podziału obowiązków i zapewni ciągłość pracy.

Dowiedz się więcej
Zastępstwa w pracy

Po co zastępstwo per proces?

Moduł zastępstw per proces w aplikacji AMODIT umożliwia wygodną automatyzację zarządzania zadaniami pracowników, którzy są nieobecni. Co ważne, zrobisz to na poziomie poszczególnych etapów każdego procesu biznesowego. Dzięki temu rozwiązaniu:

  • zwiększysz elastyczność w zarządzaniu zastępstwami,
  • zminimalizujesz ryzyko popełnienia błędów,
  • zapewnisz ciągłość procesów biznesowych w przypadku nieobecności pracowników.

Na czym polega ta funkcjonalność? Zazwyczaj wybrane procesy biznesowe muszą być obsługiwane przez różnych zastępców ze względu na wiedzę czy poufność przetwarzanych informacji. Dzięki temu modułowi zdefiniujesz zastępstwo dla każdego procesu osobno. Dodatkowo z łatwością wskażesz procesy, które podczas nieobecności mają pozostać bez zastępstwa.

Korzyści dla Twojej firmy z zastępstwa per proces

Moduł zastępstw per proces sprawdzi się w każdej firmie, której zależy na wydajności pracy i bezpieczeństwie danych. Najważniejsze korzyści tej funkcjonalności to:

Automatyzacja procesów

Dzięki możliwości definiowania zastępstw dla poszczególnych procesów możesz automatycznie przypisywać zastępców do danej osoby. W ten sposób zwiększysz efektywność zespołu i skrócisz czas reakcji w przypadku nieobecności pracownika.

Większa elastyczność

Ten moduł da Ci jeszcze większą elastyczność w zarządzaniu zastępstwami. Możesz definiować upoważnienia nie tylko na poziomie użytkownika, ale także konkretnych procesów. Dzięki temu dostosujesz zastępstwa do specyficznych wymagań procesowych swojej firmy.

Optymalizacja czasu

To rozwiązanie pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne przekazywanie zadań, co zwiększa wydajność pracy, minimalizuje przestoje i chaos informacyjny.

Unikanie błędów

Dzięki automatyzacji przypisywania zadań do innych osób, zminimalizujesz ryzyko błędów związanych z pominięciem lub powtarzaniem działań.

Bieżąca kontrola nad procesem

Moduł umożliwia precyzyjne określenie, które procesy mają być objęte zastępstwami oraz który pracownik przejmuje wskazane zadania. Płynność pracy jest zachowana, a proces znajduje się pod pełną kontrolą użytkownika.

Moduł zastępstwo per proces w praktyce

Zapoznaj się z poniższym case study i sprawdź, w jaki sposób ta funkcjonalność zwiększy efektywność w Twojej firmie.

Wyzwanie: usprawnienie zarządzania zastępstwami i utrzymanie ciągłości procesowania spraw

Firma z branży finansowej, korzystająca z AMODIT, chciała usprawnić przekazywanie obowiązków między pracownikami na czas ich nieobecności. Wydajność zespołu nie była zadowalająca, szczególnie w okresie urlopowym.

Rozwiązanie

Klient szukał rozwiązania, które pozwoli na automatyczne przekazywanie zadań innym pracownikom na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej za konkretny proces. Dodatkowym warunkiem była ochrona danych wrażliwych. Zaproponowaliśmy moduł zastępstwa per proces w AMODIT, który w pełni odpowiedział na potrzeby tej firmy.

Korzyści wdrożenia

Dzięki temu modułowi AMODIT pracownicy zyskali możliwość ustawienia zastępstwa dla każdego procesu. W przypadku nieobecności jednej osoby zadania automatycznie były przekazywane do innych osób wskazanych jako zastępstwo.

Przydatna okazała się również możliwość definiowania wrażliwych procesów wykluczonych z procesu zastępstw. W ten sposób klient zyskał pewność, że wrażliwe informacje są dostępne tylko dla osób upoważnionych.

Moduł zastępstw per proces: wymagania

Licencja na moduł

zastępstw per proces

Konfiguracja procesu do obsługi zastępstw

możliwe zastosowania w istniejącym procesie, np. wniosków urlopowych

Umów się na darmową konsultację

z jednym z naszych specjalistów. Zaprezentujemy Ci krok po kroku, jak przy pomocy AMODIT skutecznie zaimplementować moduł zastępstw per proces w Twojej firmie.

    Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza kontaktowego jest Astrafox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu podanych danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.