TrustCenter API - AMODIT
+48 538 116 005 poland@amodit.com

Skorzystaj z AMODIT TrustCenter API
i podpisuj dokumenty elektronicznie.

 

Posiadasz własny system informatyczny, w którym
przygotowujesz dokumenty do podpisania?

 

Chciałbyś wysłać / wystawić dokument dla
Twojego partnera biznesowego w celu złożenia
przez niego prawnie wiążącego podpisu?

Posiadasz własny system informatyczny, w którym
przygotowujesz dokumenty do podpisania?

 

Chciałbyś wysłać / wystawić dokument dla
Twojego partnera biznesowego w celu złożenia
przez niego prawnie wiążącego podpisu?

 

Skorzystaj z AMODIT TrustCenter API
i podpisuj dokumenty elektronicznie.

Czym jest Amodit TrustCenter?

AMODIT TrustCenter jest usługą dostępną w chmurze, umożliwiającą elektroniczne podpisywanie dokumentów w relacjach z kontrahentami, podwykonawcami, zleceniobiorcami, pracownikami (np. różnego rodzaju oświadczenia)  czy menedżerami.

Rozwiązanie jest zgodne z Ustawą o usługach oraz identyfikacji elektronicznej z 2016 roku oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 910/2014, zwanego rozporządzeniem eIDAS oraz innymi rozporządzeniami regulującymi techniczne aspekty podpisu elektronicznego.

AMODIT TrustCenter może być integrowany z dowolnym systemem CRM, ERP lub innym wykorzystywanym obecnie przez Twoją firmę z wykorzystaniem REST API. 

Dzięki integracji masz praktycznie natychmiastowy dostęp do sprawdzonego narzędzia do podpisywania dokumentów, a jednocześnie nadal pracujesz w znanym i wykorzystywanym przez Twoją organizację systemie informatycznym do przygotowywania i zarządzania dokumentami.

Kluczowe korzyści z elektronicznego podpisywania dokumentów z wykorzystaniem AMODIT TrustCenter API

Obniżenie kosztów

Znikają koszty druku, 
przesyłania dokumentów poczta tradycyjną i ponownego odsyłania w razie naniesionych poprawek.

Kompleksowość

Kompleksowe wsparcie zarządzania całym procesem obiegu dokumentu od przygotowania, opiniowania do akceptacji umowy.

}

Oszczędność czasu

Szybko naniesiesz ewentualne poprawki i ponownie prześlesz dokument do podpisu bez konieczności drukowania i ponownego wysyłania tradycyjną pocztą.

Pro-ekologiczność

Mozliwość całkowitego wyeliminowania papieru z obiegu w firmie (jedna z firm oszczędziła 0,5 mln stron wydruku rocznie, co daje około 20 drzew).

Z

Natychmiastowy efekt

Twój system IT jest poszerzony o dodatkową funkcjonalność, a pracownicy przygotowujący dokumenty do podpisu korzystają ze znanego sobie systemu.

Elastyczność

Każdy może podpisać dokument z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie i miejscu na świecie, bez konieczności wykupywania dostępu czy zakładania konta.

Bezpieczne, wygodne i proste podpisywanie umów

AMODIT Trust Center daje Tobie i Twoim partnerom bezpieczeństwo i pewność prawidłowego zawarcia umowy. Bez drukowania, przesyłania sobie nawzajem papierowych wersji dokumentu, ręcznego parafowania wszystkich stron i odsyłania podpisanej kopii.

Zobacz, jakie to proste!

Oto przykładowy scenariusz obsługi procesu podpisywania umów w oparciu o Twój system IT zintegrowany z AMODIT TrustCenter.

1

PRZYGOTUJ DOKUMENT

Przygotowujesz dokument do podpisania w Twoim dotychczasowym systemie, z którego powstaje PDF, który zamierzasz przesłać kilku osobom do podpisania. Wprowadzasz ich dane: imię, nazwisko, adres email oraz opcjonalnie numer telefonu komórkowego, nazwę firmy, stanowisko.

2

PRZEKAŻ DO PODPISU

Ustalasz, jak wybrane osoby uzyskają dostęp do dokumentu, np. za pomocą kodu SMS. Decydujesz jakim typem podpisu (zgodnie z rozporządzeniem eIDAS) ma zostać podpisany dokument. Klikasz przycisk „Wyślij do podpisu”, który skorzysta z AMODIT TrustCenter API.

3

PRZEŚLIJ DO TRUSTCENTER

Dokument jest przesyłany do AMODIT TrustCenter z informacją o osobach podpisujących, parametrach logowania i podpisywania. Naniesiony zostaje nasz certyfikat potwierdzający za zgodność z oryginałem, co oznacza, że masz gwarancję, że nic w dokumencie się nie zmieni.

Jakie są dalsze kroki? Co stanie się z dokumentem?

4. AMODIT TrustCenter poinformuje mailem wskazane osoby o wystawieniu dokumentu do podpisu. Otrzymają one spersonalizowany link do dokumentu umieszczonego w AMODIT TrustCenter.

5. W zależności od ustawionych opcji logują się do AMODIT TrustCenter (nie muszą zakładać konta), a logowanie może odbywać się na przykład za pomocą kodu SMS. Zapoznają się z treścią dokumentu, widoczny jest dla nich podgląd oraz osoby, które złożyły już swój podpis, a które jeszcze nie.

6. W zależności od ustawionych opcji użyc można jednego z dostępnych typów podpisu: podpisu prostego, podpisu odręcznego, podpisu SMS, podpisu odręcznego z potwierdzeniem SMS, podpisu kwalifikowanego PADES (więcej na temat typów podpisów). Przy odpowiednim ustawieniu opcji osoba podpisująca może mieć dostępny tylko jeden typ podpisywania, np. podpis kwalifikowany.

7. W trakcie oczekiwania na podpisanie możesz za pomocą AMODIT TrustCenter API sprawdzać aktualny status, na przykład: kto już podpisał dokument, możesz również przerwać podpisywanie lub dodać nowe osoby, które powinny złożyć swój podpis.

8. W momencie podpisania dokumentu przez wszystkie wskazane osoby, każdy z podpisujących otrzyma email z informacją, że dokument został podpisany, a w załączniku wiadomości znajdą podpisany dokument.

9. Podpisany dokument możesz pobrać do swojego systemu IT i tam przechowywać jego kopię. Możesz również zweryfikować podpis, np. w Adobe Reader lub na stronie https://weryfikacjapodpisu.pl

Skontaktuj się z nami!

Chcesz nadawać dokumenty poprzez API? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pomocą powyższego formularza zamówienia bezpłatnych konsultacji jest Astrafox sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dobrania odpowiedniego konsultanta, umówienia oraz przeprowadzenia konsultacji. Masz prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu podanych danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.