22 35 52 164 poland@amodit.com

Podczas pisania reguł trzeba zachować ostrożność w przypadku operacji na datach. AMODIT obsługuje różne języki i w zależności od wybranego języka różnie są wyświetlane i interpretowane daty. Przykładowo format daty w języku polskim to rrrr-mm-dd, a w angielskim (amerykańskim) mm/dd/rrrr.
Z tego powodu porównywanie daty w taki sposób jest ryzykowne:
[Do]>=”2014-05-02″

Zamiast tego lepiej użyć:
[Do]>=DateTime(2014,5,2)

W ten sposób uda się uniknąć błędnej interpretacji daty przy przełączeniu wersji językowej.

Bądź z nami na bieżąco!