Schemat blokowy

Funkcjonalności: Jak wydzielić pojedyncze strony z dokumentu?

Proces elektronicznego obiegu dokumentów w firmie często wymaga odpowiedniego przygotowania załącznika. Dokumenty napływające z różnych źródeł często trafiają do systemu w formie, która nie nadaje się do bezpośredniego wprowadzenia do obiegu.

Doskonałym przykładem może być załącznik, który wpłynął do firmy w wersji elektronicznej jako jeden plik. Otrzymany załącznik to skan kilku różnych dokumentów, np. umowa, faktura oraz załączniki w jednym.

Jakie rozwiązanie oferuje Amodit?

W Amodit zaimplementowano nową funkcjonalność umożliwiającą wydzielenie stron z dokumentu. Opcja jest dostępna bez żadnych dodatkowych prac i nie wymaga implementacji czy zmian w istniejącym procesie.

Jak wydzielić strony z dokumentu?

Aby wydzielić wybrane strony z załącznika i na ich bazie utworzyć nowy załącznik wystarczy wykonać trzy proste kroki:

  1. Otwórz opcje dokumentu
  2. Użyj opcji „Wydziel strony z dokumentu”
  3. Wybierz strony, które mają zostać wydzielone

Co stanie się z wydzielonymi stronami?

Wydzielone strony dokumentu zostaną automatycznie dodane do aktualnej sprawy jako dodatkowy załącznik.

Czy wydzielanie stron wpływa na oryginalny załącznik?

Amodit nie narusza zawartości oryginalnego pliku. Wydzielone strony zostają załączone jako zupełnie nowy plik. Oryginał pozostaje bez zmian, odseparowane strony nie zostają wycięte, a jedynie skopiowane do nowego pliku.

Co można zrobić z wydzielonym dokumentem

Z wydzielonym dokumentem można zrobić wszystko to, co ze standardowym załącznikiem. W opcji niewymagającej ingerencji w ustawienia procesu wydzielony załącznik zostanie dodany jako dodatkowy dokument. To nie jedyne co oferujemy w ramach prezentowanej funkcjonalności. Powstał nowy typ reguł, nazwany regułą dokumentową. W ramach tej opcji, podczas wydzielania dokumentu można wykonać zdefiniowane w regule dokumentowej operacje.

Przykład użycia: kontrahent przesłał skan umowy wraz z fakturą. Oba dokumenty zostały przekazane pod postacią jednego pliku. Oryginał dokumentu został wprowadzony do obiegu umów. Na etapie weryfikacji wstępnej umowy pracownik zauważa fakt, że część dokumentu to faktura, która powinna przejść zupełnie inną ścieżkę zdefiniowaną w innym procesie. Jeśli to częsty przypadek, twórca procesu może zaimplementować tu regułę dokumentową, która pozwoli przekazać wydzielone strony do innego procesu.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie