Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego - AMODIT
22 35 52 164 poland@amodit.com

Część firm dotyka problem związany z usystematyzowaniem oraz pomyłkami czy niedopełnieniami  wszystkich określonych wymogów i zadań przy wypełnianiu ręcznie dokumentacji. Właśnie z wymienionymi trudnościami zgłosił się do nas Klient:

Proces realizowaliśmy ręcznie za pomocą przekazywanych z działu do działu dokumentów (kilku dla jednego pojazdu). Cechą takich dokumentów jest możliwość ich zagubienia, podmiany, błędów podczas przepisywania istotnych informacji z jednego do drugiego (np. nr WIN czy wszystkie dodatkowe elementy z zamówienia).

Korzyści

Korzyści po przejściu na formę elektroniczną są natychmiastowe. Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego sprawia, że wszystkie informacje znajdują się w jednym dokumencie, w różnych jego sekcjach. Tam gdzie jest to możliwe pobierane są bezpośrednio z systemu ERP po wybraniu numeru zamówienia (dane klienta, dane pojazdu, wyposażenie, rodzaj gwarancji, wersja powłoki lakierniczej itp.) Od razu wykluczana jest pomyłka związana z opisem przygotowania oraz przekazania pojazdu.

Procedura przygotowania
Procedura przygotowania_2
Procedura przygotowania_3
Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest formularz zawierający informacje na temat stanu realizacji płatności za pojazd (porównanie kwot z zamówienia ze zsumowanymi wykazanymi w systemie ERP), co jest warunkiem wydania bądź nie pojazdu klientowi. Kolejne sekcje dokumentu wypełnia dział techniczny odpowiedzialny za kompletację pojazdu zgodną ze specyfikacją oraz za przegląd techniczny przed przekazaniem do działu handlowego w celu wydania. Każda z osób biorąca udział w procesie jest nazwana i  bardzo łatwo ustalić kto jest odpowiedzialny za konkretny etap prac nad konkretnym zleceniem.

Pojazd jest gotowy do wydania kiedy wszystkie sekcje dokumentu są wypełnione i podpisane.

Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego została wdrożona w dużej firmie motoryzacyjnej. Sprawdź jakie procesy możemy usprawnić w Twojej firmie – pobierz wersję demo.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie