22 35 52 164 poland@amodit.com

System zarządzania dokumentami AMODIT to platforma pozwalająca na zoptymalizowanie pracy firmy w obszarze przekazywania, przyjmowania oraz porządkowania wszelkiego rodzaju informacji i korespondencji. Daje on możliwość szybkiego wyszukiwania oraz pozwala na lepsze i wydajniejsze zarządzanie dokumentami niż tradycyjne metody. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zmniejsza się ryzyko podatkowe oraz minimalizowane są koszty związane z bieżącą obsługą dokumentacji.

Praktyczny system zarządzania dokumentami

Ten doskonały system zarządzania dokumentami od samego początku swojego istnienia pozwala na generowanie podglądu plików w wielu formatach, takich jak PDF, HTML, obsługiwanych przez MS Word oraz programy graficzne. Pozwala to na wygodne i swobodne przeglądanie faktur, umów oraz korespondencji czy wniosków urlopowych. Dla wygody użytkowników wraz z upublicznieniem wersji 2018.0004 udostępniono zupełnie nowy mechanizm generowania podglądu analizowanych dokumentów. Znacznej poprawie uległa także jakość wyświetlanych plików. Dodano wsparcie dla dokumentów obsługiwanych przez aplikacje takie jak MS Excel i MS Power Point. Wpłynęło to na zwiększenie funkcjonalności całego systemu i usprawniło zarządzanie dokumentami. Pojawiły się także inne drobne usprawnienia, takie jak zarządzanie wersjami plików, odświeżeniu uległo menu, dzięki czemu stało się ono czytelniejsze.

Dzięki wprowadzonym zmianom praca z programem jest bardziej intuicyjna, wygodniejsza. Pozwala na sprawniejsze zarządzanie dokumentacją firmy z wielu jej dziedzin, od księgowości, poprzez dane osobowe pracowników, a na organizowaniu korespondencji kończąc. Wszystkie te zmiany, udogodnienia oraz nowe funkcje mają na celu stworzenie idealnego narzędzia dla wszystkich tych, którzy zmuszeni są do codziennej pracy z dużą ilością dokumentacji. Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania dokumentami AMODIT cyfrowy obieg dokumentów w każdej firmie będzie odbywał się sprawniej i znacznie szybciej. Przekłada się to na realne oszczędności, zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Bądź z nami na bieżąco!