Schemat blokowy

Podpis cyfrowy

Podpis cyfrowy to forma podpisu elektronicznego wykorzystująca technologię kryptograficzną do zapewnienia integralności i autentyczności dokumentów oraz komunikacji elektronicznej. Umożliwia potwierdzenie tożsamości nadawcy wiadomości lub autora dokumentu, podobnie jak tradycyjny podpis odręczny. Jest kluczowy w zabezpieczaniu transakcji online, wymianie danych i procesach biznesowych oraz administracyjnych, gdzie autentyczność i integralność dokumentów są kluczowe.

Jak działa podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy opiera się na kryptografii asymetrycznej. Proces obejmuje:

 • Tworzenie hasha dokumentu: Algorytm kryptograficzny generuje unikalny skrót (hash) dokumentu.
 • Szyfrowanie hasha: Skrót jest szyfrowany kluczem prywatnym nadawcy tworząc podpis cyfrowy.
 • Dołączanie podpisu do dokumentu: Podpis cyfrowy jest dołączany do dokumentu.
 • Weryfikacja podpisu: Odbiorca odszyfrowuje podpis kluczem publicznym nadawcy i porównuje wygenerowany hash z otrzymanym.

Rodzaje podpisów cyfrowych:

Podpisy cyfrowe dzielą się na trzy główne rodzaje: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany.

 • Zwykły podpis:

Dane elektroniczne, które są związane z innymi danymi elektronicznymi i służą jako podpis, to zwykły podpis elektroniczny. Przykładem takiego podpisu są informacje identyfikujące nadawcę, takie jak imię i nazwisko umieszczone w stopce e-maila. Zwykły podpis charakteryzuje się najmniejszym stopniem weryfikacji nadawcy treści.

 • Zaawansowany podpis elektroniczny to taki, który spełnia następujące wymagania:
  • Jest unikalnie przyporządkowany osobie podpisującej,
  • Umożliwia ustalenie tożsamości osoby podpisującej,
  • Jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, które podpisujący może używać pod swoją wyłączną kontrolą,
  • Jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Te cechy zaawansowanego podpisu elektronicznego zapewniają pewność co do tożsamości osoby podpisującej dokument. Ponadto, zaawansowany podpis elektroniczny umożliwia wykrycie wszelkich zmian w treści dokumentu, które mogłyby zajść po jego podpisaniu.

 • Kwalifikowany podpis elektroniczny:

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany przy użyciu specjalnego urządzenia oraz opiera się na kwalifikowanym certyfikacie. Charakteryzuje się najwyższym poziomem bezpieczeństwa i jednoznacznie identyfikuje podpisującego, którego tożsamość została potwierdzona przez kwalifikowanego dostawcę usługi.

Zgodnie z art. 781 § 2 k.c., kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak podpis własnoręczny, co oznacza, że dokumenty podpisane w ten sposób są równoważne dokumentom w tradycyjnej formie pisemnej.

Zastosowania podpisów cyfrowych

Podpisy cyfrowe są szeroko stosowane w różnych dziedzinach:

 • Biznes i handel: Zawieranie umów, fakturowanie, weryfikacja tożsamości klientów i zapewnienie integralności dokumentów.
 • Administracja publiczna: E-usługi, składanie deklaracji podatkowych, wnioski o dokumenty, udział w przetargach publicznych.
 • Sektor finansowy: Autoryzacja transakcji, zarządzanie kontami, komunikacja z klientami.
 • Edukacja: Weryfikacja dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów edukacyjnych.

Podsumowanie

Podpis cyfrowy zapewnia bezpieczeństwo, autentyczność i integralność dokumentów elektronicznych, występując w trzech rodzajach: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany. Dzięki regulacjom prawnym i rosnącej świadomości, staje się coraz bardziej powszechny i niezastąpiony w wielu dziedzinach życia.