Schemat blokowy

Amodit obsługuje Białą Listę – automatyzacja weryfikacji danych kontrahenta w bazach Ministerstwa Finansów

Od 1 stycznia 2020 r. za opłacenie faktury na rachunek kontrahenta, który nie istnieje w bazie Ministerstwa Finansów (MF), grożą sankcje.

Sprawdzanie kontrahenta na Białej Liście

  • brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności w części, w jakiej płatność została dokonana z pominięciem rachunku widniejącego w bazie MF;
  • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe dostawcy w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług udokumentowane fakturą, która została opłacona z pominięciem rachunku widniejącego w bazie MF.

Platforma AMODIT pozwala na uniknięcie sankcji poprzez automatyzację weryfikacji danych kontrahenta w bazach Ministerstwa Finansów.

Co AMODIT sprawdzi dla Ciebie?

Dysponując numerem NIP kontrahenta, numerem konta bankowego, które kontrahent umieścił na fakturze oraz datą zapłaty, AMODIT sprawdzi, czy na dzień zapłaty, kontrahent legitymujący się podanym NIP-em jest czynnym podatnikiem VAT lub podatnikiem zwolnionym albo że nie figuruje w wykazie Ministerstwa Finansów oraz że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność, został zarejestrowany.

Zespół AMODIT przygotował usługę oraz funkcję pozwalającą na automatyzację procesu sprawdzania podatnika. Wystarczy, że w procesie np. „Obiegu faktur” zostanie wywołana funkcja CheckVATWhitelistStatus („nip”, „nrb”, „data”), która zwróci informację: Aktywny, Zwolniony, Nie znaleziono. Dla statusów Aktywny i Zwolniony będzie to oznaczało, że dla podanej daty, istnieje para NIP – NRB i jest ona przypisana do odpowiedniego statusu. Status „nie znaleziono” oznacza, że w wykazie Ministerstwa Finansów nie ma danych dla pary „NIP – NRB”.

AMODIT w historii sprawy odnotuje fakt dokonania sprawdzenia podatnika w wykazie Ministerstwa Finansów. Zapis w postaci elektronicznej, która nie ulega zmianie, jest wystarczającym dowodem na dochowanie należytej staranności w tym zakresie i pozwoli na uniknięcie sankcji związanych z brakiem zachowania należytej staranności.

W celu obniżenia ryzyka sankcji, a także w celu zwiększenia pewności, że organy podatkowe nie zakwestionują odliczenia VAT, należy weryfikować wszystkie płatności, a nie tylko te, których wartość przekracza 15.000 zł.

Wykaz udostępniony przez Ministerstwo Finansów nie zawiera informacji takich jak np. dane adresowe podmiotu. Dane te mogą być uzyskane poprzez wykorzystanie funkcji GetDataFromGUS() dostępnej w AMODIT.

Źródło informacji dla funkcji w AMODIT

Ministerstwo udostępniło API, które niestety nadal (stan na dzień 8.01.2020) nie działa.

Zastępczo Ministerstwo udostępnia codziennie rano plik zawierający zaszyfrowane dane dotyczące par „NIP – Numer rachunku bankowego” wszystkich zarejestrowanych podmiotów (więcej na temat dokumentacji technicznej dotyczącej pliku znajdziesz tutaj).

Sprawdzanie podatnika poza platformą AMODIT

Ministerstwo Finansów udostępnia wyszukiwarkę służącą do sprawdzenia kontrahenta, która wymaga ręcznej obsługi i nie może być wywoływana zdalnie przez inne oprogramowanie. Wyszukiwarka dostępna jest tutaj.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie