Schemat blokowy

Automatyczne generowanie przelewów na podstawie faktur

Generowanie paczki przelewów jest funkcjonalnością, która pozwala oszczędzać czas na wprowadzanie przelewów do systemu bankowego. Jest to odrębny moduł w systemie Amodit, do którego wymagane jest wykupienie licencji.

By móc czerpać z niego korzyści należy również posiadać  odpowiednie konto w systemie bankowym, aby plik tej paczki przelewu można było wczytać.  Niektóre banki wymagają specjalnego rodzaju konta czy uruchomienia usługi na istniejącym koncie. Wymaga to konsultacji z przedstawicielem banku i dowiedzenia się, która opcja pozwala na wczytywanie pliku przelewów.

Konfiguracja paczki przelewów

Z punktu widzenia technicznego, aby w systemie Amodit można było używać tej funkcjonalności, wymagany jest również tak zwany rejestr spółek własnych. Ma on nazwę “Companies” i jeżeli nie ma go na Amodicie należy go doinstalować. Definicja tego rejestru jest dostępna na naszej bazie wiedzy pod linkiem: Jak skonfigurować paczkę przelewów oraz proces, który z niej korzysta?

Jest to artykuł opisujący jak skonfigurować paczkę przelewów. W tym artykule został opisany rejestr spółek i tutaj można pobrać jego definicję.  Plik o nazwie prc_Companies.xml należy zainstalować jako nową procedurę, jako nowy proces w państwa instalacji. Najpierw oczywiście należy sprawdzić, czy tego procesu już tam nie ma.

Dalej, musimy mieć ustawiony parametr ‘BankTransferFormat’. Jest to informacja raczej dla osób wdrażających, że jeżeli w danej instalacji ten parametr nie występuje w ustawieniach systemowych to należy go dodać. Dalej musi zostać przygotowany proces, na którym będziemy realizowali dodawanie danej płatności do paczki przelewów, będziemy ewentualnie usuwali taką płatność z tej paczki przelewów. Będziemy zarządzali z poziomu tego procesu tym, co do danej paczki przelewów ma trafić, a co nie lub co ma zostać wycofane.

Co moduł generowania paczki przelewów obsługuje a czego nie?

Moduł obsługuje tylko i wyłącznie tak zwane przelewy zwykłe w walucie polskiej i są to przelewy w formacie Elixir i Sorbnet. To właśnie te dwa są w tej chwili obsługiwane. Ten moduł służy do tego, aby do paczki przelewów dodawać przelewy związane z opłacaniem na przykład faktur, które są w ramach obiegu faktur akceptowane i później księgowane.

Jest oczywiście płatność zwykła i płatność podzielona tak zwana Split Payment, można realizować płatność częściową. To już jest kwestia reguł w samym procesie Amodita, w jaki sposób będziemy kwalifikowali płatność. Czyli czy z danej faktury chcemy zapłacić całą kwotę czy może tylko część, ale to już jest logika biznesowa procesu, a nie funkcjonalność dotycząca generowania paczki przelewów.

Możemy w ramach funkcjonalności paczki przelewów dokonywać tak zwanej komasacji faktur po kontrahencie. Jeżeli mamy kilka przelewów do tego samego kontrahenta to zamiast wykonywać pięć przelewów, możemy wykonać jeden na łączną sumę. Oczywiście taka komasacja nie dotyczy sytuacji, kiedy te przelewy są to tak zwane Split Payment, bo wtedy takiej komasacji po prostu zrobić nie można.

W drugiej części wpisu pokazujemy, jak praktycznie można wykorzystać moduł generowania paczki przelewów. Artykuł wraz z wideo dostępny jest pod linkiem: Jak praktycznie wykorzystać moduł generowania paczki przelewów?

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie