Schemat blokowy

Funkcjonalności: AddUserToRole

Została dodana nowa funkcja do reguł, która pozwala dokładniej kontrolować uprawnienia. Funkcja ta może zmienić rolę użytkownika. Dlatego teraz można użyć reguły, aby nadać lub odrzucić uprawnienia.

Na przykład, jeśli chcesz odebrać czyjeś uprawnienia można dodać użytkownika do roli „forbibben”.

AmodScript

Role:
cc – powiadomienia + prawo odczytu
contributor – powiadomienia + prawo odczytu i zapisu
reader – prawo odczytu, brak powiadomień
forbidden – brak dostępu
Uwaga: Po nadaniu roli użytkownikowi jest ona przechowywana w bazie danych.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie