Schemat blokowy

Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego

Część firm dotyka problem związany z usystematyzowaniem oraz pomyłkami czy niedopełnieniami wszystkich określonych wymogów i zadań przy wypełnianiu ręcznie dokumentacji.

Właśnie z wymienionymi trudnościami zgłosił się do nas Klient:

Proces realizowaliśmy ręcznie za pomocą przekazywanych z działu do działu dokumentów (kilku dla jednego pojazdu). Cechą takich dokumentów jest możliwość ich zagubienia, podmiany, błędów podczas przepisywania istotnych informacji z jednego do drugiego (np. nr WIN czy wszystkie dodatkowe elementy z zamówienia).

Korzyści

Korzyści po przejściu na formę elektroniczną są natychmiastowe. Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego sprawia, że wszystkie informacje znajdują się w jednym dokumencie, w różnych jego sekcjach. Tam gdzie jest to możliwe pobierane są bezpośrednio z systemu ERP po wybraniu numeru zamówienia (dane klienta, dane pojazdu, wyposażenie, rodzaj gwarancji, wersja powłoki lakierniczej itp.) Od razu wykluczana jest pomyłka związana z opisem przygotowania oraz przekazania pojazdu.

Procedura korzyści

wyposażenie i produkty finansowe

płatności

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest formularz zawierający informacje na temat stanu realizacji płatności za pojazd (porównanie kwot z zamówienia ze zsumowanymi wykazanymi w systemie ERP), co jest warunkiem wydania bądź nie pojazdu klientowi. Kolejne sekcje dokumentu wypełnia dział techniczny odpowiedzialny za kompletację pojazdu zgodną ze specyfikacją oraz za przegląd techniczny przed przekazaniem do działu handlowego w celu wydania. Każda z osób biorąca udział w procesie jest nazwana i bardzo łatwo ustalić kto jest odpowiedzialny za konkretny etap prac nad konkretnym zleceniem.

Pojazd jest gotowy do wydania kiedy wszystkie sekcje dokumentu są wypełnione i podpisane.

Akceptacje

Procedura przygotowania pojazdu do wydania z salonu motoryzacyjnego została wdrożona w dużej firmie motoryzacyjnej. Sprawdź jakie procesy możemy usprawnić w Twojej firmie – pobierz wersję demo.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie