Schemat blokowy

BPM 2020 jakie technologie dla biznesu nowej dekady?

Zarządzanie procesami biznesowymi wchodzi na naszych oczach na nowe tory. Prognozy na rok 2020 przewidują upowszechnienie tworzenia własnych rozwiązań IT w przedsiębiorstwach przy użyciu gotowych platform oraz zastosowanie do niedawna niszowych technologii takich jak AI czy blockchain.

Pierwsze lata XXI w. upłynęły pod znakiem coraz bardziej dojrzałej cyfrowej transformacji, przynosząc kolosalne zmiany w sposobie prowadzenia biznesu. Niegdyś śmiałe propozycje takie jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja (AI) czy rzeczywistość rozszerzona (VR) są obecnie traktowane zupełnie poważnie przy opracowywaniu nowych rozwiązań dla biznesu. I choć bardziej dojrzałe technologie nadal będą osią większości inicjatyw związanych z cyfrową transformacją, już teraz warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które nie zdezaktualizują się w obliczu nadchodzących zmian.

Od futurystyki do praktyki biznesowej

Autorzy raportu IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions wskazują, że cyfrowa transformacja wchodzi w etap dojrzały; coraz więcej jest rozwiązań IT, ale również coraz wyższe są oczekiwania wobec nich. IDC szacuje, że do 2024 r. ponad połowa wszystkich wydatków na IT będzie przeznaczona bezpośrednio na innowacje związane z cyfrową transformacją (w porównaniu z jedną trzecią w 2018 r.).

W nadchodzących latach eksperci przewidują wręcz eksplozję rozwiązań IT do zastosowań biznesowych. Do 2025 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw będzie opracowywać rozwiązania biznesowe na własne potrzeby za pomocą dedykowanych platform do szybkiego i niskokosztowego budowania rozwiązań opartych na obiegach.

Choć w Polsce aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi są jeszcze w fazie wczesnego naśladownictwa (early adopters), to już rozwiązania do digitalizacji dokumentów cieszą się coraz większym zainteresowaniem (można je określić jako etap wczesnej większości, early majority). W świetle powyższych globalnych prognoz warto inwestować od razu w kompleksowe platformy do zarządzania procesami biznesowymi niż stawiać tylko na digitalizację obiegu dokumentów.

Blockchain wychodzi poza finanse

Jak zauważają eksperci portali Finances Online oraz Forbes, w nadchodzących latach można się spodziewać znacznego wzrostu zastosowania technologii blockchain, dotychczas kojarzonej głównie z kryptowalutami. Danych raz zapisanych w technologii blockchain nie da się zmienić, nawet wyrafinowanymi technikami hakerskimi, a jedynie dopisać do już istniejących. Najwięksi gracze rynkowi: Amazon Web Services Samsung, Microsoft, IBM i chiński Alibaba już pracują nad wykorzystaniem wysokiego stopnia zabezpieczenia, jaki oferuje blockchain, w modelu usługowym.

Blockchain ma zdaniem ekspertów przyszłość we wszelkich operacjach związanych z weryfikacją i uwierzytelnianiem. Już teraz świetnie sprawdza się w obszarze zabezpieczania dokumentów podpisem cyfrowym – tak, jak w przypadku w obiegu dokumentów na platformie AMODIT.

AMODIT Trust Center to nowoczesna usługa chmurowa, służąca do elektronicznego podpisywania dokumentów, zarówno użytkownikom AMODIT jak osobom z zewnątrz. By zweryfikować autentyczność dokumentu można w dowolnym momencie pobrać pełen blockchain i zweryfikować jego nierozerwalność, bez ujawniania treści dokumentu oraz sygnatariuszy. Więcej o zabezpieczaniu podpisów w AMODIT dowiesz się tutaj.

AI w projektowaniu obiegów: przyszłość właśnie nadeszła

Eksperci IDC szacują, że do 2025 r. co najmniej 90 % nowych aplikacji dla przedsiębiorstw będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję. Z kolei portal Forbes wskazuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe jako technologię wręcz niezbędną w latach 20. XXI w., która otwiera nowe możliwości biznesowe w kilku obszarach. Jeden z nich to obniżenie progu wejścia dla rozwiązań cyfrowych –zarówno w przypadku firmy, która wdraża swój pierwszy obieg biznesowy, jak i człowieka, który ma do czynienia z nowym rozwiązaniem.

Od samego początku istnienia platforma AMODIT wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do modelowania obiegów oraz do prognozowania zachowań użytkowników. System „uczy się” zachowań użytkownika na podstawie historii zachowań i zgromadzonych danych, sugeruje jaki powinien być następny etap w procesie i kto go powinien wykonać, umożliwiając sprawne przekładanie potrzeb biznesowych na gotowe rozwiązania. Dzięki AI wdrożenie AMODIT przebiega łatwiej i szybciej w porównaniu z innymi rozwiązaniami klasy Rapid Business Solution Delivery.

AMODIT gotowy na następną dekadę

Choć technologie zmieniają się w zawrotnym tempie, cyfrowa transformacja w organizacji może wymagać czasu. Na szczęście wiele można zrobić bez ponoszenia kolosalnych kosztów, ulepszając poszczególne procesy biznesowe krok po kroku.

W wersji demo platformy AMODIT wypróbujesz przykładowe procesy, w tym obieg umów wykorzystujący technologię blockchain. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej na temat sprawnego i elastycznego dostarczania aplikacji biznesowych w oparciu o AI.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie