Schemat blokowy

Nowe rozporządzenia KSeF: Jak wpłyną na Twoją firmę?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to inicjatywa rządowa wprowadzająca system elektronicznego fakturowania w Polsce. Jest to platforma cyfrowa, która umożliwia przedsiębiorcom wystawianie, odbieranie i przechowywanie e-faktur w sposób zgodny z przepisami podatkowymi. KSeF ma na celu uproszczenie procesów administracyjnych i zwiększenie efektywności zarządzania dokumentacją finansową.

System działa poprzez centralny portal, do którego przedsiębiorcy mają dostęp. Po zalogowaniu użytkownicy mogą tworzyć e-faktury, które są automatycznie formatowane zgodnie z wymaganiami prawnymi. Faktury te są następnie wysyłane do odbiorców za pośrednictwem systemu lub mogą być udostępniane bezpośrednio w systemie KSeF. Odbiorcy faktur mają możliwość ich przeglądania, pobierania i archiwizowania w formie cyfrowej.

Chociaż KSeF oferuje wiele korzyści takich jak szybkość przetwarzania i łatwość dostępu do faktur, wprowadzenie systemu wiąże się z wyzwaniami. Przedsiębiorstwa muszą dostosować swoje procesy biznesowe i infrastrukturę IT, aby móc w pełni korzystać z możliwości, jakie oferuje KSeF. Dla niektórych może to oznaczać konieczność inwestycji w nowe oprogramowanie lub szkolenie pracowników.

KSeF jest częścią globalnego trendu cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. Jego stopniowe wprowadzenie ma na celu zwiększenie przejrzystości transakcji gospodarczych i usprawnienie kontroli podatkowych. Jednakże dla wielu przedsiębiorców adaptacja do tego systemu może być procesem wymagającym i czasochłonnym.

Nowości w KSeF – Co się zmieniło?

Ostatnie aktualizacje w KSeF pokazują, że system ten jest ciągle rozwijany i dostosowywany do potrzeb użytkowników oraz wymogów rynkowych. Nowe rozporządzenia wprowadzają istotne zmiany, które mają na celu usprawnienie procesu fakturowania elektronicznego i dostosowanie go do specyficznych warunków działalności różnych branż. Szczególnie istotne są tu nowe regulacje dotyczące faktur wystawianych w awarii i niedostępności systemu oraz uproszczenia dla branży energetycznej.

Rozporządzenie techniczne do KSeF

 • Zmiana regulacji technicznych: Nowe rozporządzenie zastępuje poprzednie z dnia 27 grudnia 2021 r., wprowadzając aktualizacje techniczne. To oznacza, że firmy muszą zaktualizować swoje systemy fakturowania, aby były zgodne z nowymi standardami.
 • Dostęp do faktur w awarii: Wprowadzono szczegółowe procedury dotyczące dostępu do faktur wystawionych w trakcie awarii systemu. Firmy będą musiały wdrożyć te procedury, aby zapewnić dostęp do faktur nawet podczas przestojów systemowych.
 • Kody QR dla faktur: Wprowadzenie obowiązku oznaczania faktur kodami QR, co ma na celu ułatwienie ich identyfikacji i przetwarzania w przypadku awarii systemu. Firmy będą musiały dostosować swoje systemy do generowania i czytania tych kodów.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur

 • Wymóg NIP na fakturach: Od 1 stycznia 2025 r. na fakturach wystawianych przez podatników zwolnionych musi znajdować się NIP nabywcy i sprzedawcy. To wymaga od firm aktualizacji formatów faktur, aby zawierały te dodatkowe informacje.
 • Regulacje dla faktur za usługi ciągłe: Nowe przepisy upraszczają proces wystawiania faktur za usługi ciągłe takie jak dostawa energii. Firmy w tej branży będą musiały dostosować swoje procesy fakturowania do nowych regulacji, co może obejmować zmiany w sposobie dokumentowania i raportowania transakcji.

Czym jest KSeF Connector i do czego jest potrzebny?

Po omówieniu najnowszych zmian w KSeF oraz ich wpływu na procesy biznesowe warto przyjrzeć się narzędziom, które mogą ułatwić adaptację do tych zmian. Jednym z takich rozwiązań jest KSeF Connector.

KSeF Connector to usługa sieciowa, która umożliwia integrację oprogramowania firmy z Krajowym Systemem e-Faktur. Dzięki temu narzędziu, procesy związane z wystawianiem, odbieraniem i zarządzaniem e-fakturami stają się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Connector działa jako most między wewnętrznymi systemami ERP firmy a centralnym systemem KSeF zapewniając płynną wymianę danych.

Kluczowe funkcje KSeF Connectora

 • Automatyczna wymiana danych: KSeF Connector może automatycznie pobierać dane z systemu ERP, przetwarzać je i wysyłać do KSeF, a także odbierać odpowiedzi z KSeF i przekazywać je z powrotem do systemu ERP. To minimalizuje potrzebę ręcznej interwencji i zwiększa efektywność procesów.
 • Integracja z dowolnym systemem ERP: Niezależnie od używanego przez firmę systemu ERP KSeF Connector może być z nim zintegrowany, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Obsługa wielu spółek: Connector umożliwia zarządzanie e-fakturami różnych spółek w ramach jednego rozwiązania, co jest szczególnie korzystne dla firm złożonych i wielooddziałowych.
 • Walidacje techniczne i merytoryczne: Zapewnia zgodność z formatem KSeF przed wysyłką do systemu, a także umożliwia przeprowadzenie indywidualnych walidacji merytorycznych.
 • Powiadomienia: System może wysyłać powiadomienia o błędach w przesyłanych fakturach, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie procesem fakturowania.

Obejrzyj bezpłatny webinar o KSeF i KSeF Connectorze

KSeF Connector jest więc odpowiedzią na potrzeby firm, które szukają sposobu na efektywne zarządzanie e-fakturami w obliczu nowych wymogów KSeF. Dzięki swoim funkcjom, narzędzie to może znacząco ułatwić przejście na elektroniczny system fakturowania, minimalizując jednocześnie ryzyko błędów i zwiększając efektywność operacyjną.

KSeF Connector: zalety i problemy, które może rozwiązać

Po zrozumieniu czym jest KSeF Connector i jakie pełni funkcje, warto przyjrzeć się konkretnym korzyściom, jakie przynosi jego wdrożenie oraz problemom, które rozwiązuje w kontekście nowych wymogów Krajowego Systemu e-Faktur.

Kluczowe zalety KSeF Connectora

 • Zwiększona automatyzacja i efektywność: Automatyzacja procesów związanych z e-fakturami takich jak ich wysyłka, odbiór i przetwarzanie znacząco zwiększa efektywność operacyjną. Redukuje to czas poświęcony na ręczne zadania i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.
 • Łatwa Integracja z istniejącymi systemami: KSeF Connector umożliwia łatwą integrację z różnymi systemami ERP. Jest to kluczowe dla organizacji korzystających z różnorodnych rozwiązań informatycznych. Dzięki temu firmy mogą uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów dostosowywania swoich systemów.
 • Zgodność z przepisami: Zapewnia zgodność z aktualnymi wymogami KSeF, co jest niezbędne w obliczu ciągłych zmian regulacyjnych. Dzięki temu firmy mogą uniknąć problemów prawnych i kar związanych z niewłaściwym przetwarzaniem faktur.
 • Lepsza kontrola i przejrzystość: Dzięki centralizacji procesów fakturowania i możliwościom raportowania firmy zyskują lepszą kontrolę nad swoimi transakcjami. To z kolei przekłada się na większą przejrzystość i możliwość szybkiego reagowania na ewentualne nieprawidłowości.

Problemy rozwiązywane przez KSeF Connector

 • Złożoność zarządzania e-fakturami: Dla wielu firm zarządzanie e-fakturami, szczególnie w kontekście różnych systemów i formatów może być wyzwaniem. KSeF Connector upraszcza ten proces, zapewniając jednolite i zintegrowane środowisko.
 • Dostosowanie do częstych zmian regulacyjnych: W obliczu ciągłych zmian w przepisach dotyczących e-faktur utrzymanie zgodności może być trudne. Connector pomaga w łatwym dostosowaniu się do tych zmian.
 • Ryzyko błędów i nieefektywności: Ręczne przetwarzanie faktur jest czasochłonne i narażone na błędy. Automatyzacja tego procesu za pomocą Connectora znacząco zmniejsza to ryzyko.

Podsumowując, KSeF Connector oferuje szereg korzyści, które mogą pomóc firmom w przejściu na elektroniczny system fakturowania, jednocześnie zwiększając ich efektywność operacyjną i zapewniając zgodność z przepisami.

Podsumowanie

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce jest znaczącym krokiem w kierunku cyfryzacji i automatyzacji procesu fakturowania. Przejście na KSeF wiąże się z wyzwaniami takimi jak dostosowanie się do nowych regulacji technicznych i zapewnienie efektywności operacyjnej, ale również otwiera drzwi do nowych możliwości, jak zwiększona przejrzystość i uproszczenie procesów biznesowych.

KSeF Connector jako narzędzie wspierające integrację z KSeF może odgrywać kluczową rolę w ułatwianiu tego przejścia, oferując automatyzację i lepszą kontrolę nad procesem fakturowania. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania?

Odbierz bezpłatną konsultację i porozmawiaj z ekspertem