Schemat blokowy

Astrafox i Amodit w programie GoGlobal

Astrafox została zakwalifikowana w wyniku konkursu firm do programu GO GLOBAL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany przez NCBiR.

Astrafox została zakwalifikowana w wyniku konkursu firm do programu GO GLOBAL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mającego na celu wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

W ramach tego programu będziemy prowadzili od stycznia do czerwca 2014 działania związane z wprowadzeniem systemu AMODIT do sprzedaży na rynku w USA.

Projekt jest współfinansowany przez NCBiR.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie