Schemat blokowy

Amodit przystąpił do United Nations Global Compact

Mamy przyjemność ogłosić, że Amodit, będący częścią firmy Astrafox, przystąpił do United Nations Global Compact platformy, która działa na rzecz rozwoju, wdrażania oraz promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. 

Z dumą dołączamy do tysięcy innych firm, które zobowiązały się podjąć odpowiedzialne działania biznesowe, by tworzyć świat, jakiego wszyscy pragniemy.

UN Global Compact

UN Global Compact to inicjatywa skierowane do firm na całym świecie w celu dostosowania ich działalności i strategii zgodnie z dziesięcioma zasadami w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań wspierających cele ONZ i kwestii zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG). 

Rozpoczęta w 2000 r. idea UN Global Compact jest największą korporacyjną inicjatywą zrównoważonego rozwoju na świecie, z ponad 15 000 firm i 3800 sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów i przeszło 69 sieci lokalnych.

Poświadczenie naszego członkostwa w UN Global Company znajdziesz, klikając tutaj.

United Nations Global Compact

Odpowiedzialny biznes i czynione w nim inwestycje, realizowane zgodnie z zasadami UN Global Compact będą stanowiły zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zmian transformacyjnych poprzez cele zrównoważonego rozwoju (SDG). Pomyśle wdrożenie założonych celów wzmocni i umożliwi tworzenie środowiska sprzyjającego prowadzenie działalności gospodarczej i budowania rynków na całym świecie.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie