Schemat blokowy

Amodit wspiera Stowarzyszenie To Help Africa

Jesteśmy jednym z darczyńców Stowarzyszenia To Help Africa, które z wielu kropli tworzy cały strumień dobra dla mieszkańców, którzy posiadają utrudniony dostęp do wody pitnej.

Zgadzamy się z ideą stowarzyszenia i z tym, żeby na co dzień dostrzegać rzeczy, które nie w każdej części świata są tak samo oczywiste.

Na podsumowanie akcji związanej z budową studni zaprosiliśmy do naszego biura przedstawicieli stowarzyszenia, a także inne firmy zaangażowane w tę inicjatywę.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie