Schemat blokowy

Funkcjonalności: Kody licencyjne

W wersji 2.6 wprowadziliśmy kody licencyjne. Kody te definiują: maksymalną liczbę użytkowników, maksymalną liczbę procedur, maksymalną liczbę spraw, datę wygaśnięcia licencji, datę wygaśnięcia prawa do upgrade.

Aby wgrać kod licencyjny należy wejść do ustawień systemowych i na pierwszej zakładce znaleźć sekcję „Licencja”. Wyświetli się tam „SID serwera” oraz „Nazwa bazy danych”. Dane te należy przesłać do nas w celu wygenerowania właściwego kodu licencyjnego.

Kody licencyjne AMODIT

W przypadku, gdy nie jest wgrany kod licencyjny system będzie działał w wersji „Free”.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie