Schemat blokowy

Funkcjonalności: Raport osadzony na sprawie

Jak w łatwy sposób poprawić czas, w jakim użytkownik jest w stanie podjąć decyzję bądź uzupełnić odpowiednio formularz sprawy w AMODIT? Często w tych operacjach posiłkujemy się danymi. Do tej pory były one możliwe do zaprezentowania w formie raportu. Od pewnego czasu można osadzić go jako element formularza sprawy!

Korzyści, jakie uzyskasz z implementacji funkcjonalności:

1. Ułatwiona decyzyjność na etapie uzupełniania formularza

Wyobraźmy sobie proces wniosku urlopowego. Na formularzu została przewidziana konieczność wyznaczenia zastępcy, a więc użytkownik zostaje postawiony przed koniecznością dokonania wyboru. Bez dostępu do odpowiednich danych, taki wybór może być utrudniony. Czy zastępca, którego chciałbym wskazać, będzie w tym czasie dostępny, czy nie zaplanował na ten czas swojego urlopu, czy nie przebywa aktualnie na absencji, czy nie będzie w tym czasie w delegacji? Na wszystkie te pytania odpowie odpowiednio przygotowany raport. Dzięki niemu użytkownik w prosty sposób może zdecydować, kogo wyznacza na swojego zastępcę, mając pewność, że dany użytkownik jest w tym czasie dostępny.

Powyższy opis to przykład jednego z wielu zastosowań raportów osadzonych na sprawie. Zaraz po uruchomieniu procesu użytkownik może uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które ułatwią mu uzupełnienie formularza w poprawny sposób, dzięki czemu szansa, że dalsza ścieżka sprawy będzie przebiegała bez zastrzeżeń, zdecydowanie wzrasta, a to wpływa na skrócenie czasu, w jakim proces zostanie zakończony.

Raport osadzony

2. Skrócony proces podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o dane

Dane są nam potrzebne nie tylko do podejmowania decyzji na etapie uzupełniania formularza. W pewnym momencie obiegu wniosek urlopowy trafia na etap akceptacji, prawdopodobnie przełożonego. Przed podjęciem decyzji przełożony z pewnością chciałby zapoznać się z grafikiem urlopowym innych podwładnych, aby ocenić np. czy akceptacja bieżącego wniosku nie spowoduje braków kadrowych. Bez raportu osadzonego na sprawie potwierdzenie tej informacji wymagałoby przełączenia się na raport prezentujący grafik urlopowy działu, analizę innych wniosków, a następnie powrót do sprawy akceptacji.

Można prościej? Oczywiście!

Jakie etapy procesu akceptacji mogą zostać wyeliminowane dzięki zastosowaniu raportu osadzonego na sprawie?

  • Konieczność przełączania się na widok raportu.
  • Konieczność ręcznego filtrowania raportu.

Jeśli na sprawie wniosku urlopowego zostanie osadzony raport, który prezentuje tożsame informacje dotyczące innych pracowników i na etapie konfiguracji nałożymy odpowiednie filtry, wchodząc w wybrane zadanie akceptacji wniosku, użytkownik otrzyma w jednym miejscu wszystkie potrzebne mu do podjęcia decyzji dane.

3. Możliwość podejmowania akcji na sprawach prezentowanych jako wynik raportu osadzonego

Kolejne zastosowanie raportu osadzonego może zdecydowanie usprawnić pracę z rozbudowanymi procesami, gdzie w ramach sprawy głównej funkcjonuje wiele pobocznych nazywanych sprawami powiązanymi.

Jako przykład zastosowania weźmy proces onboardingu nowego pracownika. Na formularzu widnieje osadzony raport prezentujący zadania wymagane do wykonania, aby uznać proces za zakończony. Jak z poziomu sprawy, na której został osadzony raport podejmować akcje w przypadkach prezentowanych na raporcie? Wystarczy odpowiednio zaprojektowana reguła ręczna!

Raport osadzony2

Na osadzonym raporcie mamy możliwość włączenia opcji wyboru, która pozwala wskazać wybrane sprawy z raportu. Na tej podstawie odpowiednio zdefiniowana reguła wykona się jedynie na zaznaczonych sprawach.

Przytoczone powyżej przypadki użycia to jedynie kilka przykładów, które mają na celu naprowadzenie twórców procesów na możliwości pola typu raport. Czy to jedyne zastosowania? Z pewnością nie! Osadzanie raportu sprawdzi się w wielu innych procesach. Z pewnością jest to funkcjonalność, o którą warto wzbogacić istniejące formularze, a także wykorzystać ją w nowy procesach budowanych w AMODIT.

 

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie