Schemat blokowy

Nowy moduł raportowy w AMODIT

Nowy moduł raportowy jest już dostępny do testów w wersji beta, a to oznacza, że użytkownicy AMODIT mogą cieszyć się z najnowszych, ulepszonych i zaawansowanych funkcji, które sprawią, że generowanie raportów oraz ich analiza będą jeszcze bardziej wygodne i efektywne.
  • Nowy moduł raportowy to prostsza konfiguracja raportu metodą przeciągnij i upuść.
  • Możesz teraz skorzystać z zaawansowanego filtrowania, które umożliwia bardziej precyzyjną analizę danych.
  • Wdrożyliśmy integrację z AI, która wyręczy Cię w budowaniu warunków filtrowania.
  • Zadbaliśmy o czytelniejsze wizualizacje danych, w tym nowy typ wykresu – Treemap.
  • Dzięki inteligentnemu mechanizmowi konwersji zmiana typu wykresu nie wymaga konfigurowania raportu od nowa.
  • Użycie technologii React przełożyło się na zwiększoną wydajność i płynność interfejsu użytkownika.
  • Wprowadziliśmy zmiany, które znacząco zwiększyły wydajność przetwarzania danych i generowania raportów.

Wygodna konfiguracja metodą „Drag&Drop”

Teraz konfiguracja raportów odbywa się wygodnie za pomocą metody „drag&drop” (przeciągnij i upuść), dzięki czemu możesz łatwo dodawać i usuwać pola do konfiguracji raportu bez zbędnego zamieszania.

Lepsze filtrowanie z opcją użycia AI

Użytkownicy mają teraz większą swobodę w definiowaniu bardziej złożonych warunków filtrowania, co umożliwia lepszą selekcję danych do analizy. Nowe filtrowanie pozwala na budowanie grup warunków łączonych operatorami „oraz” i „lub”.

Co więcej, integracja z zaawansowaną sztuczną inteligencją (AI) umożliwia skorzystanie z opcji filtrowania opartego na języku naturalnym. Wystarczy w formie prostego zdania napisać jakiego efektu oczekujemy, a AI zbuduje warunek za nas.

* Pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne. AMODIT nie przekazuje na zewnątrz żadnych danych poza sformułowanym przez Ciebie zapytaniem – unikaj więc przekazywania danych wrażliwych w poleceniach pisanych do AI.

Polecenie poprawne: „Pokaż wszystkich pracowników zatrudnionych w tym roku”
Polecenie niepoprawne: „Pokaż pracowników o numerach PESEL 00000000111 oraz 00000000999”

** Produkcyjne korzystanie z AI wymaga posiadania niezależnie wykupionego klucza na rozwiązanie OpenAI, gdzie opłata jest naliczana od faktycznego zużycia z opcją ustawienia maksymalnego limitu, jaki jesteśmy w stanie zapłacić miesięcznie. AMODIT korzysta z modelu GPT-3.5Turbo, a cennik rozwiązania wygląda następująco: https://openai.com/pricing

Agregacje danych i nowy typ wykresu – Treemap

W pierwszej kolejności skupiliśmy się na poprawie wyglądu typów raportów, które pozwalają na agregację danych. Używane do tej pory wizualizacje pivot, wykresy kolumnowe, wykres liniowy oraz gantt w nowej wersji są czytelniejsze i bardziej intuicyjne w użyciu. Dodatkowo pojawił się nowy typ wykresu – treemap, który pozwala na przejrzyste przedstawienie hierarchii danych w formie kolorowych prostokątów.

Zmieniaj typ wykresu bez utraty przygotowanej konfiguracji

Wdrożyliśmy inteligentny mechanizm konwersji konfiguracji raportów. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na zmianę typu raportu w trakcie konfiguracji, moduł samodzielnie przystosuje istniejącą konfigurację tak, aby pasowała do nowego typu raportu. To znacznie oszczędza czas i pozwala na płynne dostosowanie analizy danych bez potrzeby konfigurowania raportu od podstaw.

Technologia React

Nasz zespół deweloperów zadbał o to, aby nowy moduł raportowy był napisany w nowszej technologii React. Dzięki temu możesz cieszyć się zwiększoną wydajnością i płynnością interfejsu, co przekłada się na jeszcze lepsze doświadczenia użytkownika podczas generowania raportów.

Lepsza wydajność przetwarzania danych

Nowy moduł raportowy to nie tylko nowy wygląd, ale również znacząca poprawa wydajności. Wprowadziliśmy zmiany w technologii odpowiedzialnej za przetwarzanie danych i tworzenie raportów. Dzięki temu generowanie raportów stało się szybsze i bardziej wydajne.

Zapraszamy do testowania nowego modułu raportowego w wersji beta i doświadczania wszystkich jego zalet. Funkcjonalność dostępna od wersji 230930. Jesteśmy przekonani, że nowe funkcje pozytywnie wpłyną na codzienną pracę, pomogą w uzyskaniu lepszych wyników i przyczynią się do sukcesu Twojej organizacji!

 

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie