Schemat blokowy

Uwaga na formatowanie dat

Podczas pisania reguł trzeba zachować ostrożność w przypadku operacji na datach. AMODIT obsługuje różne języki i w zależności od wybranego języka różnie są wyświetlane i interpretowane daty.

Przykładowo format daty w języku polskim to rrrr-mm-dd, a w angielskim (amerykańskim) mm/dd/rrrr.

Z tego powodu porównywanie daty w taki sposób jest ryzykowne:

[Do]>=”2014-05-02

Zamiast tego lepiej użyć:

[Do]>=DateTime(2014,5,2)

W ten sposób uda się uniknąć błędnej interpretacji daty przy przełączeniu wersji językowej.

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie