Schemat blokowy

Jak platforma AMODIT usprawnia procesy biznesowe i obniża koszty

Jeżeli Twoim celem jest zwiększenie efektywności pracy, usprawnienie przepływu informacji i zarządzania dokumentami, to Platforma AMODIT jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej organizacji.

Czy zauważyłeś któryś z poniższych problemów w swojej organizacji?

 • kłopoty z przepływem informacji
 • duża liczba błędów ludzkich:  przeoczenia, niedopełnienia obowiązków, zagubienie dokumentów
 • duże obciążenie pracowników prostymi czynnościami
 • wydłużenie czasu niezbędnego na podjęcie decyzji

Korzyści dla organizacji

 • Uporządkowanie przepływu informacji i dokumentów,
 • Ograniczenie ryzyka podatkowego rozumianego jako ryzyko wystąpienia błędu, nieprawidłowości lub opóźnienia narażającego  podatnika na zaległości podatkowe oraz związane z tym odsetki i ewentualne kary.
 • Skrócenie czasu realizacji spraw prowadzące do poprawy płynności finansowej i wzrostu wiarygodności kredytowej.
 • Wzrost efektywności pracy poprzez wyeliminowanie zbędnych czynności, ułatwienie wyszukiwania i dostępu do potrzebnych dokumentów,
 • Poprawa jakości decyzji gospodarczych dzięki dostępowi do bieżącej informacji np decyzja o podpisaniu umowy mając wgląd w pełną historię procesu zmian i akceptacji umowy.,
 • Obniżenie kosztów wdrożenia i posiadania elektronicznego systemu obiegu dokumentów poprzez:
 • ograniczenie do minimum lub eliminację etapu analizy i projektowania procesów
 • ograniczenie do minimum lub eliminację etapu szkoleń użytkowników dzięki niezwykle prostemu i intuicyjnemu interfejsowi oraz jednolitym zasadom obsługi spraw (układ i położenie przycisków, wygodny formularz, poręczny wielofunkcyjny panel boczny).
 • skrócenie czasu od decyzji o wdrożeniu do momentu uzyskania pierwszych efektów usprawnienia pracy.
 • możliwość modyfikacji i tworzenia nowych procesów przez właścicieli biznesowych niemających doświadczenia w obszarze IT.
 • łatwą integrację z systemami zewnętrznymi dzięki wbudowanym mechanizmom synchronizacji słowników oraz bogatemu interfejsowi API.

Doskonalenie procesów

AMODIT zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości raportowe, a tym samym dostarcza narzędzi do ciągłego doskonalenia procesów i podnoszenia efektywności organizacji:

 • Wizualizacja przebiegu spraw dla wszystkich procesów ze wskazaniem „wąskich gardeł”, czasów realizacji poszczególnych kroków zarówno w konkretnym przebiegu procesu jak i czasów średnich.
 • Analiza najwolniejszych/najszybszych spraw/uczestników/etapów
 • Wbudowany generator zestawień i widoków z dostępem do wszystkich definiowanych dynamicznie pól formularza i zawartych w nich danych
 • Automatyczne tworzenie widoków/zapytań SQL umożliwiających poszerzenie analizy z zastosowaniem zewnętrznych, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów raportowych
 • Export do plików Excel, wszelkich zestawień tworzonych w AMODIT

Bezpieczeństwo

AMODIT zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych informacji spełniając m.in. wymogi bezpieczeństwa wg wytycznych GIODO:

 • Dostęp tylko dla użytkowników posiadających aktywne konto na Platformie  AMODIT
 • Wymagalność unikalnych nazw użytkowników
 • Autoryzacja (akceptacja) przez administratora każdego nowego konta
 • Prosta integracja z Active Directory i bieżąca synchronizacja.
 • Kontrola siły hasła (wymuszanie zastosowania kombinacji znaków)
 • Kontrola wieku hasła (wymuszanie zmiany)
 • Blokowanie konta po kilku próbach wprowadzenia błędnego hasła
 • Dostęp do aplikacji przy użyciu protokołu SSL z 128 bitowym kluczem szyfrującym.
 • Rejestrowanie zmian we wprowadzanych danych dla każdego uczestnika procesu
 • Rejestrowanie każdego logowania i wylogowania użytkownika
 • Uprawnienia do pojedynczych pól i sekcji formularza
 • Uwierzytelnienia wykonywane są po stronie serwera.
 • Uwierzytelnianie dla wszystkich stron, które tego wymagają.
 • Zarządzanie sesją po wylogowaniu się użytkownika
 • Żadne wrażliwe dane nie są przechowywane w Cookies.
 • System nie przesyła danych sensytywnych jako parametr URL.
 • Odporność na ataki (XSS, SQLInjection)

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie