Schemat blokowy

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie - czym jest i jak go wdrożyć?

Elektroniczny obieg dokumentów (EOD) to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które rewolucjonizuje sposób, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoją dokumentacją. Przejście od tradycyjnych metod papierowych do zautomatyzowanego obiegu dokumentów cyfrowych wpływa korzystnie na efektywność pracy oraz bezpieczeństwo danych w firmie. W tym artykule omówimy czym jest EOD, jakie przynosi korzyści i jak można go wdrożyć w organizacji.

Czym jest elektroniczny obieg dokumentów?

EOD to system zarządzania dokumentami, który pozwala na przekształcenie procesów papierowych w elektroniczne. Umożliwia to digitalizację, automatyzację i łatwe zarządzanie dokumentacją. Obejmuje jej tworzenie, przetwarzanie, magazynowanie i archiwizację w formie cyfrowej. Główne funkcje elektronicznego obiegu dokumentów to:

 • Digitalizacja dokumentów: Skanowanie i konwersja papierowych dokumentów do formatu cyfrowego.
 • Automatyzacja workflow: Usprawnienie przepływu pracy poprzez automatyzację procesów takich jak np. zatwierdzanie faktur czy zarządzanie wnioskami urlopowymi.
 • Zarządzanie i archiwizacja: Efektywne zarządzanie elektroniczną dokumentacją włącznie z wyszukiwaniem i przechowywaniem.
 • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu: Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez kontrolę dostępu i uprawnień.
 • Integracja z innymi systemami: Możliwość połączenia z innymi systemami informatycznymi, np.: ERP czy CRM.
 • Dostępność i mobilność: Możliwość dostępu do dokumentów z każdego miejsca i urządzenia.

Korzyści z wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

Wdrożenie systemu EOD przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Oszczędność czasu: Automatyzacja procesów związanych z dokumentacją skraca czas ich realizacji.
 • Bezpieczeństwo danych: Zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony danych takie jak szyfrowanie i kopie zapasowe.
 • Optymalizacja procesów: Usprawnienie, uporządkowanie przepływu pracy i redukcja błędów.
 • Korzyści dla różnych działów: Ułatwienie pracy w różnych działach firmy, od księgowości po HR, a także współpracę międzydziałową.

Jak wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w firmie? Zobacz bezpłatny webinar!

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskowa dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów

Wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów ma znaczący wpływ na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność środowiskową organizacji. Przejście na EOD znacząco ogranicza konieczność drukowania i przechowywania dokumentów papierowych. Przyczynia się to do ochrony lasów i zmniejszenia śladu węglowego. Firma dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów może znacząco zmniejszyć swoje zużycie papieru, tuszu, tonera oraz energii potrzebnej do działania drukarek. Jest to korzystne zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i ochrony środowiska.

Redukcja druku i zmniejszenie konieczności fizycznego przechowywania dokumentów przyczynia się także do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, zarówno przez zmniejszenie zużycia energii, jak i ograniczenie konieczności transportu dokumentów. Ponadto elektroniczny obieg dokumentów umożliwia łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca. Sprzyja to pracy zdalnej. Dzięki temu firmy mogą zmniejszyć potrzebę dojazdów pracowników do biura, co dodatkowo przyczynia się do zmniejszenia emisji spowodowanych transportem.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów jest również częścią szerszej strategii zrównoważonego rozwoju w firmie. Promuje kulturę ekologiczną wśród pracowników i klientów, podkreślając zaangażowanie organizacji w ochronę środowiska. Jest to ważny krok w kierunku budowania bardziej zielonych i ekologicznych praktyk biznesowych. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów przyczynia się nie tylko do zwiększenia efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa danych, ale także odgrywa istotną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej w organizacjach.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Wdrożenie EOD wymaga starannego planowania i realizacji kilku kluczowych kroków:

 1. Analiza i planowanie: Zrozumienie potrzeb firmy i określenie wymagań, jakie powinien spełniać system do elektronicznego obiegu dokumentów.
 2. Wybór odpowiedniego systemu: Dobór systemu EOD, który najlepiej odpowiada specyfice i wymaganiom organizacji.
 3. Etapowe wdrożenie: Stopniowe wprowadzanie systemu, zaczynając od mniejszych działów lub projektów pilotażowych.
 4. Integracja z istniejącymi systemami: Zapewnienie płynnej integracji elektronicznego obiegu dokumentów z innymi systemami używanymi w firmie.
 5. Szkolenie pracowników: Organizacja szkoleń, aby pracownicy mogli efektywnie korzystać z nowego systemu.
 6. Monitorowanie i dostosowywanie: Regularne monitorowanie systemu i wprowadzanie niezbędnych zmian.

Wyzwania

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów może napotkać na różne wyzwania takie jak opór pracowników przed zmianami czy komplikacje techniczne. Ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej kampanii edukacyjnej, stopniowe wdrażanie systemu, a także wybór rozwiązań elastycznych cenowo, szczególnie dla mniejszych firm. Kluczowe jest także zapewnienie odpowiedniego szkolenia pracowników oraz ścisłego zarządzania danymi i bezpieczeństwem.

Podsumowując, elektroniczny obieg dokumentów jest kluczowym narzędziem w procesie cyfryzacji i modernizacji przedsiębiorstw pozwalającym na zwiększenie efektywności, oszczędność czasu i lepsze bezpieczeństwo danych. Właściwe przygotowanie i wdrożenie systemu mogą przynieść znaczące korzyści każdej organizacji.

Chcesz wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w firmie, ale nie wiesz, jak to zrobić? Odbierz darmową konsultację z ekspertem!