Schemat blokowy

Elektroniczny obieg faktur w firmie - dlaczego warto go wdrożyć?

Elektroniczny obieg faktur to proces zarządzania dokumentami księgowymi w firmie, który wykorzystuje technologie cyfrowe do automatyzacji, rejestracji i przechowywania faktur w formie elektronicznej. Ta metoda znacząco różni się od tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów, który często wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Wprowadzenie do elektronicznego obiegu faktur

Tradycyjny obieg faktur jest zwykle procesem pracochłonnym i czasochłonnym. Wymaga fizycznego przesyłania dokumentów między działami. Może to prowadzić do opóźnień i ryzyka utraty ważnych informacji. Fizyczne przechowywanie dokumentów zajmuje również dużo miejsca i może generować dodatkowe koszty związane z zarządzaniem archiwum.

W przeciwieństwie do tego elektroniczny obieg faktur zapewnia natychmiastowy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Jest to szczególnie korzystne dla firm z rozproszoną strukturą lub pracujących zdalnie. Automatyzacja przepływu pracy, jaką oferuje, minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, przyspiesza procesy zatwierdzania i płatności, a także poprawia ogólną wydajność operacyjną firmy.

Implementacja elektronicznego obiegu faktur nie tylko ułatwia monitorowanie i zarządzanie finansami, ale również przyczynia się do lepszego przestrzegania przepisów dotyczących archiwizacji i ochrony danych. Zmniejszenie zużycia papieru jest również korzystne z ekologicznego punktu widzenia. Ma to niebagatelne znaczenie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej w biznesie.

Korzyści z wdrożenia elektronicznego obiegu faktur

 • Oszczędność czasu: Automatyzacja przetwarzania faktur pozwala na szybkie realizowanie zadań, które w tradycyjnym systemie mogły zajmować dni. Dzięki cyfrowemu procesowi faktury są przetwarzane niemal natychmiast po ich otrzymaniu, co przyspiesza procesy rozliczeniowe i finansowe. Przepływ gotówki staje się bardziej płynny. To kluczowe dla utrzymania zdrowej kondycji finansowej firmy. Cyfrowe narzędzia mogą na przykład automatycznie zatwierdzać faktury poniżej określonej kwoty. Skraca to czas potrzebny na obsługę tych transakcji.
 • Redukcja kosztów: Eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych, firma może zaoszczędzić na kosztach pracy. Mniejsza liczba błędów w danych przekłada się na niższe koszty związane z ich korygowaniem oraz minimalizuje czas poświęcony na sprawdzanie i poprawianie błędów przez pracowników. Ponadto elektroniczny obieg faktur zmniejsza potrzebę fizycznego przechowywania dokumentów, co dodatkowo obniża koszty operacyjne związane z archiwizacją.
 • Poprawa dokładności danych: Systemy elektronicznego obiegu faktur wykorzystują zaawansowane technologie OCR (Optical Character Recognition) do skanowania i rozpoznawania tekstu. Zwiększa to dokładność danych wprowadzanych do systemów księgowych. Dzięki temu informacje są bardziej wiarygodne i łatwiej dostępne dla analizy i audytu. To z kolei pomaga w lepszym zarządzaniu budżetem i zabezpiecza przed ewentualnymi nadużyciami finansowymi.
 • Lepsza kontrola nad płatnościami: Elektroniczne systemy obiegu faktur oferują kompleksowe narzędzia do monitorowania terminów płatności. Umożliwia to firmom lepsze zarządzanie płynnością finansową. Funkcje automatycznego przypominania o zbliżających się terminach płatności zapobiegają opóźnieniom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na relacje z dostawcami i kondycję finansową firmy.
 • Zwiększona przejrzystość w organizacji: Możliwość śledzenia każdej faktury w czasie rzeczywistym nie tylko zwiększa przejrzystość wewnętrznych procesów finansowych, ale także umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem i compliance. W każdej chwili można sprawdzić status faktur, co przekłada się na lepsze planowanie finansowe i szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Dzięki tym rozszerzonym korzyściom elektroniczny obieg faktur nie tylko usprawnia bieżące operacje, ale również przyczynia się do strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa przez optymalizację kluczowych procesów finansowych.

Jak wdrożyć elektroniczny obieg faktur w firmie? Zobacz bezpłatny webinar!

Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu elektronicznego obiegu faktur

Implementacja elektronicznego obiegu faktur w firmie przekształca codzienne operacje finansowe, wprowadzając wyższy poziom organizacji i efektywności. Na przykład proces rozpoczyna się, gdy faktura zostaje elektronicznie otrzymana lub zeskanowana do systemu. Zaawansowane oprogramowanie OCR rozpoznaje tekst na zeskanowanych dokumentach i automatycznie wprowadza dane do systemu księgowego. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania informacji.

Po zarejestrowaniu faktura jest przekazywana do odpowiedniego działu za pomocą zdefiniowanych w systemie ścieżek workflow. Dzięki temu każdy dokument jest natychmiast dostępny dla upoważnionych użytkowników bez względu na to, gdzie się znajdują. To nie tylko przyspiesza przetwarzanie, ale również zwiększa kontrolę nad procesem akceptacji faktur.

System pozwala na łatwe śledzenie statusu każdej faktury. Menadżerowie mogą w każdej chwili sprawdzić, czy faktura została już zatwierdzona, czy jest w trakcie obróbki, czy też czeka na dalsze działania. To usprawnia zarządzanie płatnościami i pozwala na szybsze reagowanie na ewentualne problemy.

Integracja z systemami ERP jest kolejnym kluczowym elementem. Elektroniczny obieg faktur umożliwia automatyczne przesyłanie danych pomiędzy różnymi platformami i systemami. Zapewnia to spójność i aktualność informacji finansowych. Dane te mogą być użyte do generowania raportów finansowych, przeprowadzania audytów czy analizowania wyników finansowych firmy.

Ostatecznie elektroniczny obieg faktur pozwala na zautomatyzowane archiwizowanie wszystkich dokumentów w chmurze lub na lokalnych serwerach. Ułatwia to przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania dokumentów księgowych, a także zwiększa bezpieczeństwo danych.

Dzięki tym wszystkim funkcjom elektroniczny obieg faktur znacznie upraszcza i poprawia zarządzanie finansami w firmie, redukuje ryzyko błędów i umożliwia lepsze wykorzystanie czasu pracowników.

Integracja z innymi systemami i bezpieczeństwo w elektronicznym obiegu faktur

Integracja z istniejącymi systemami IT jak ERP (Enterprise Resource Planning) jest kluczowym elementem efektywnego wdrożenia elektronicznego obiegu faktur. Taka integracja umożliwia bezproblemowe połączenie procesów finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz operacji logistycznych, co z kolei zapewnia płynne przetwarzanie danych przez różne działy firmy. Dzięki automatycznej synchronizacji danych między systemami wszystkie informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje ryzyko błędów.

Bezpieczeństwo danych jest kolejnym krytycznym aspektem elektronicznego obiegu faktur. Systemy te są projektowane z myślą o ochronie wrażliwych informacji finansowych i osobowych zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi standardami. Platformy do elektronicznego obiegu faktur są wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa takie jak szyfrowanie danych, autoryzacja wieloskładnikowa oraz systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom. Minimalizuje to ryzyko nieautoryzowanego dostępu.

Dodatkowo systemy elektronicznego obiegu faktur często oferują funkcjonalność audytu i śledzenia zmian. Pozwala to na monitorowanie każdej operacji wykonanej na dokumencie. Dzięki temu firmy mogą nie tylko szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości, ale również łatwiej przestrzegać wymogów compliance i przygotowywać się na ewentualne kontrole zewnętrzne.

Integracja i bezpieczeństwo w elektronicznym obiegu faktur nie tylko zwiększają wydajność operacyjną firmy, ale również budują zaufanie wśród partnerów biznesowych i klientów. Jest to nieocenione w utrzymaniu stabilnych i długoterminowych relacji biznesowych.

Studia przypadków i przewidywane ROI z wdrożenia elektronicznego obiegu faktur

Wdrożenie elektronicznego obiegu faktur przynosi znaczące korzyści finansowe i operacyjne co potwierdzają liczne studia przypadków. Poniżej przedstawiam kilka przykładów firm, które skutecznie zaimplementowały te systemy. Prezentujemy także ich analizę zwrotu z inwestycji (ROI):

 • Firma produkcyjna: Po wdrożeniu elektronicznego obiegu faktur firma zauważyła 30% redukcję kosztów związanych z przetwarzaniem faktur. Zautomatyzowanie procesów pozwoliło na szybsze zatwierdzanie płatności, co przyczyniło się do lepszych relacji z dostawcami i skrócenia średniego czasu rozliczeń z 30 do 10 dni.
 • Korporacja międzynarodowa: W dużym przedsiębiorstwie międzynarodowym implementacja systemu przyczyniła się do osiągnięcia 50% oszczędności czasu pracowników zajmujących się obiegiem dokumentów. Poprawiła także dokładność danych finansowych. Ułatwiło to przestrzeganie międzynarodowych standardów rachunkowości i audytu.
 • Mała firma: Mniejsza firma specjalizująca się w usługach konsultingowych zanotowała 40% poprawę w efektywności operacyjnej. Elektroniczny obieg faktur umożliwił pracownikom skupienie się na bardziej strategicznych zadaniach zamiast na ręcznym przetwarzaniu papierowych dokumentów.

Analiza zwrotu z inwestycji dla różnych firm pokazuje, że elektroniczny obieg faktur zazwyczaj przynosi korzyści w krótkim czasie po wdrożeniu. Koszty początkowe związane z zakupem i implementacją systemu są zwykle rekompensowane przez następujące czynniki:

 • Redukcja kosztów operacyjnych: Mniejsze wydatki na papier, druk i konserwację sprzętu.
 • Zwiększenie produktywności pracowników: Mniej czasu poświęconego na przetwarzanie faktur i większa możliwość skupienia na kluczowych zadaniach.
 • Poprawa zarządzania płynnością finansową: Lepsza kontrola nad płatnościami i przyspieszenie procesów finansowych.

Wdrażanie nowoczesnych technologii takich jak elektroniczny obieg faktur jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju firmy, pozwalając na lepsze zarządzanie zasobami i osiąganie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Chcesz wdrożyć elektroniczny obieg faktur? Odbierz darmową konsultację z ekspertem!