Schemat blokowy

Zintegruj się z Amodit: REST API gotowe do użycia

Integracja systemów informatycznych umożliwia firmom wykorzystanie wszystkich dostępnych technologii, aby uzyskiwać lepsze wyniki biznesowe. Zapewnia organizacjom zwiększoną wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo danych.

Oferuje również możliwość optymalizacji procesów, co z kolei prowadzi do ograniczenia kosztów oraz zwiększenia zadowolenia użytkowników.

AMODIT do tej pory udostępniał protokół SOAP. Opiera się on na protokole XML, który jest bardziej skomplikowany dla użytkowników biznesowych. Jego złożoność wymaga wiedzy technicznej, by móc w pełni wykorzystać jego funkcje. Dlatego też coraz częściej stosuje się integrację za pomocą REST API. Jego interfejs jest mniej skomplikowany i bardziej elastyczny w porównaniu do SOAP. Wymaga mniejszych nakładów na wykonanie integracji.

Dlatego AMODIT od wersji 220630 udostępnia REST API, które zastępuje dotychczasowy protokół SOAP. By sprawdzić specyfikację techniczną REST API, kliknij tutaj.

AMODIT wraz z opublikowaniem interfejsu REST API wkracza na nowy poziom możliwości integracyjnych. Ta aktualizacja przynosi szereg korzyści dla wszystkich zainteresowanych, oferując nowocześniejsze i efektywniejsze narzędzie niż dotychczas stosowany SOAP.

Po co mi integracja z Amodit?

W AMODIT gromadzi się wiele istotnych danych, które mogą posłużyć do analizy, np. ilości procesowanych spraw, średnich czasów wykonania zadania itd. W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy pierwszą paczkę źródeł systemowych.

Prześledźmy sytuację, która pozwoli lepiej zrozumieć, kiedy integracja systemów przynosi określone korzyści.

Wyobraźmy sobie, że pracownik działu kadr korzysta z systemu kadrowego, gdzie dodaje nowych pracowników i uzupełnia ich podstawowe dane. Jednocześnie w firmie wykorzystywany jest system obiegu dokumentów AMODIT, w którym procesowany jest onboarding pracownika.

Bez integracji systemów, pracownik działu kadr musiałby wprowadzić do aplikacji kadrowej dane nowego pracownika, a następnie zalogować się do AMODIT, uruchomić proces onboardingu i ręcznie przepisać na formularz AMODIT dane o pracowniku, które ma już w systemie kadrowym.

Jest to z pewnością obszar do wprowadzenia optymalizacji. Jak mógłby wyglądać ten proces z wykorzystaniem AMODIT REST API? Specjalista ds. kadr wprowadza dane o zatrudnionym pracowniku w swoim systemie HR. Teraz następuje automatyczna komunikacja między systemem HR a AMODIT, która powoduje założenie sprawy w AMODIT. Sprawa w AMODIT automatycznie przypisuje się do odpowiedniego użytkownika lub działu, a formularz zostaje uzupełniony danymi z systemu kadrowego. Po zalogowaniu do AMODIT, na pracownika działu kadr czeka gotowe zadanie do wykonania z uzupełnionymi danymi pracownika.

Integracja AMODIT z systemami IT funkcjonującymi w Twojej organizacji pozwoli na automatyzację procesów i uzyskanie jednolitego, aktualnego i spójnego obrazu danych. To rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji, w której akcja wywołana w innej aplikacji powinna mieć wpływ na to, co dzieje się w AMODIT.

REST API zastępuje SOAP dla wszystkich nowych integracji

Chociaż protokół SOAP będzie nadal utrzymywany na aktualnym poziomie funkcjonalnym, nie będzie już rozwijany. Dlatego też dla wszystkich nowych projektów integracji obowiązkowym będzie skorzystanie z REST API. Jest to narzędzie bardziej elastyczne i prostsze w użyciu, co umożliwia szybsze i łatwiejsze tworzenie i utrzymywanie integracji.

Dlaczego stawiamy na REST API?

REST API jest prostsze i bardziej elastyczne niż SOAP, co umożliwia szybsze, łatwiejsze tworzenie i utrzymywanie integracji. Jest także bardziej uniwersalne i obsługiwane przez więcej języków programowania. REST API jest także bardziej skalowalne i efektywne niż SOAP, dzięki czemu można szybciej i sprawniej przetwarzać dane.

Należy pamiętać, że dostęp do AMODIT REST API jest odrębnie licencjonowany.

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości REST API, skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.