Schemat blokowy

Skanowanie i kody kreskowe

AMODIT został wyposażony w cały zestaw funkcjonalności do obsługi kodów kreskowych w zeskanowanych dokumentach.

Większość tych funkcji ma związane z nimi ustawienia systemowe:

Ustawienia systemowe platformy AMODIT

Poniżej opis najważniejszych z nich:

  • CheckBarcodesOnScans – włączenie tej opcji oznacza, że AMODIT będzie szukał w nowych zeskanowanych dokumentach kodów kreskowych. A jeśli znajdzie to będzie próbował znaleźć sprawę zawierającą dany kod w tytule. Mechanizm szuka kodu w tytułach spraw (tylko) – trzeba dodać regułę wstawiającą kod w tytule sprawy. Pozwala to najpierw naklejać kody kreskowe na dokumenty i jednocześnie zakładać sprawy i wpisywać ten sam kod na sprawie. Dzięki temu po „hurtowym” zeskanowaniu dokumentów trafią one do odpowiednich spraw automatycznie.
  • SplitScansByBarcode – czy dzielić wielostronicowe skany po kodach kreskowych – zakładamy że kody są na pierwszych stronach dokumentu
  • SplitBarcodesRegex – można wpisać wyrażenie regularne, po którym rozpoznaje się kody dzielące duże skany, tak aby brać pod uwagę tylko „nasze” kody kreskowe. Przykład: AM\d{6} – AM i sześć cyfr (\d to cyfra)
  • PageRotationAngleList – można ustawić kąty o jakie ma być obracana kartka, aby rozpoznać kod kreskowy. Domyślnie mechanizm rozpoznaje tylko kody naklejone w miarę poziomo. Jeżeli kod jest naklejony ukośnie to nie zostanie rozpoznany. Aby rozpoznać takie kody system może obracać strony. Ten parametr może mieć wartość np.,: 10,-10,20,-20 . Oznacza to obracanie strony o 10 stopni w prawo i w lewo a jeżeli to nie pomoże to o 20 stopni. Ze względów wydajnościowych nie należy wpisywać wielu zakresów
  • SplitScansByBlankPage – mechanizm podobny do dzielenia po kodzie kreskowym umożliwiający dzielenie po pustej stronie. Jeżeli faktury przedzielimy pustymi kartkami i tak zeskanujemy to też duży plik zostanie podzielony (ale już nie przypisze do sprawy automatycznie).

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie