Schemat blokowy

Geolokalizacja w Amodit

System AMODIT obsługuje geolokalizację oraz wizualizację adresu na mapach Google. Sprawdź, do jakich zastosowań może być wykorzystana ta funkcjonalność.

AMDOIT może odczytać z przeglądarki użytkownika jego położenie geograficzne, pod warunkiem, że użytkownik na to zezwoli.

Funkcjonalność przydaje się w realizacji procesów takich jak potwierdzanie wizyt handlowych, wizyt przedstawicieli medycznych, dostarczanie przesyłek. Wszędzie tam, gdzie chcemy zapisać aktualną lokalizację osoby wykonującej czynność, np. klikającej „Potwierdzam dostawę” lub „Potwierdzam wizytę”.

Amodit odczyta z przeglądarki informacje geolokalizacyjne i zapisze je na przykład w polach na formularzu sprawy. System może zwizualizować odczytaną pozycję na mapie osadzonej na formularzu sprawy. Może również wizualizować dowolny adres podany w polach formularza.

Funkcjonalność przydaje się między innymi do planowania podróży, ustalania położenia kontrahenta, wizualizacji miejsca dostawy czy miejsca inwestycji budowlanej.

Chcesz dowiedzieć się, jak skorzystać z geolokalizacji w AMODIT? Zapoznaj się z artykułem w naszej bazie wiedzy: https://wiki.amodit.com/pl/baza-wiedzy/geolokalizacja/

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie