Schemat blokowy

Poznaj obszary biznesowe w Amodit

Jeśli w Twoim AMODIT przybywa coraz więcej procesów biznesowych, nawigacja po aplikacji może stać się w pewnym momencie niewygodna. Aby temu zapobiec, powstał moduł obszarów biznesowych, pozwalający na grupowanie procesów oraz powiązanych z nimi widoków (raportów i dashboardów) w mniejsze części o określonych tematach.
  • Dzięki opcji wydzielania obszarów biznesowych można łatwo podzielić AMODIT na mniejsze, tematyczne części.
  • Funkcjonalność pozwala na lepsze dostosowanie narzędzia do potrzeb użytkowników, umożliwiając korzystanie tylko z niezbędnych funkcji i skrócenie czasu potrzebnego na przetwarzanie informacji.
  • Uporządkowanie lewego menu przy użyciu obszarów, ułatwi użytkownikom pracę i zapewni przejrzystość aplikacji.
  • Od wersji 221231 dostępny jest moduł konfiguratora obszarów, który umożliwia administratorom AMODIT samodzielne definiowanie i zarządzanie obszarami.

Jeśli w Twoim systemie AMODIT zaczyna przybywać coraz więcej procesów biznesowych, może to skomplikować nawigację po aplikacji. Dlatego wprowadziliśmy moduł obszarów biznesowych, który umożliwia grupowanie procesów oraz związanych z nimi widoków (raportów i dashboardów) w bardziej zrozumiałe sekcje o określonych tematach. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej znaleźć potrzebne informacje i ograniczyć zakres procesów, z którymi chcą aktualnie pracować, co zwiększa wydajność pracy. W tym artykule dowiesz się więcej o module obszarów biznesowych w aplikacji AMODIT oraz o tym, jakie korzyści niesie dla użytkowników.

Porównanie przed i po wdrożeniu obszarów

Aby zobaczyć, jak działa moduł obszarów biznesowych w praktyce, warto przyjrzeć się przykładowi jego wdrożenia. Postaraj się z poniższego widoku wybrać wszystkie te elementy, które dotyczą tematów kadrowych:

Obszary-biznesowe-w-Amodit

Nie jest to łatwe zadanie i zajmuje dużo czasu. Powtórz tę czynność korzystając z widoku, gdzie wdrożono już obszary biznesowe:

Procesy biznesowe na platformie AMODIT

W drugim przypadku nie trzeba właściwie nic szukać, wystarczy jedynie wybrać z lewego menu odpowiedni obszar, by zobaczyć tylko te elementy, które go dotyczą.

Wprowadzenie modułu obszarów biznesowych w aplikacji AMODIT to nie tylko wygoda i zwiększenie wydajności pracy, ale również możliwość bardziej elastycznego dostosowania aplikacji do potrzeb konkretnych użytkowników oraz ich obszarów działalności.

Narzędzie do konfiguracji obszarów

Od wersji 221231 znacznie ułatwił się sposób konfiguracji obszarów dostępny dla administratorów aplikacji. W AMODIT powstał moduł umożliwiający definiowanie nowych obszarów i zarządzanie istniejącymi.

Narzedzie-do-konfiguracji-obszarow-Amodit

Do obszaru można przypisywać jedynie istniejące już w AMODIT procesy, raporty oraz dashboardy. Dodatkowo można zdefiniować, które z systemowych zakładek będą potrzebne w danym obszarze (np. „Zamknięte”, „Utworzone przeze mnie” itp.). To jakie elementy wejdą w skład poszczególnych obszarów, jest w pełni elastyczne i zależy od wizji osoby konfigurującej obszar. Najlepszym i rekomendowanym sposobem jest dzielenie obszarów tematycznie, czyli grupowanie procesów, raportów i dashboardów pod kątem obszarów biznesowych, które wspierają, ale konfigurator w żaden sposób nie ogranicza twórcy.

Zarządzanie uprawnieniami do obszarów

Funkcjonalność obszarów umożliwia zarządzanie dostępami do nich. Możliwe sposoby konfiguracji w kwestii zarządzania uprawnieniami to:

  • przypisanie obszaru do grup – jeśli obszar zostanie przypisany do jednej lub wielu grup to zostanie on automatycznie włączony tylko dla członków tych grup. Co więcej, jeśli dany obszar został przypisany do grupy, użytkownicy końcowi w żadnym wypadku nie będą mieli możliwość ukrycia danego obszaru w swoim menu,
  • przypisanie obszaru dla wszystkich, kiedy tryb swobodnego zarządzania obszarami jest włączony – tak zdefiniowany obszar uaktywni się wszystkim użytkownikom AMODIT, ale każdy z nich będzie mógł go sobie samodzielnie ukryć, jeśli uzna, że nie będzie z tego obszaru korzystał,
  • przypisanie obszaru dla wszystkich, kiedy tryb swobodnego zarządzania obszarami jest wyłączony – ten obszar zostanie włączony dla wszystkich użytkowników aplikacji, ale nie będzie opcji, aby poszczególni użytkownicy samodzielnie ukryli sobie ten obszar.

Opisywany moduł obszarów jest dostępny jako podstawowa funkcjonalność AMODIT i jest to opcja dostępna w wersji standard. Aby rozpocząć samodzielną pracę z obszarami, należy posiadać aplikację w wersji minimum 221231. Poprzednie wersje także wspierają funkcjonalność obszarów, ale zarządzanie i konfiguracja jest możliwa jedynie z poziomu bazy danych. Wejdź na wyższy poziom zarządzania naszą aplikacją i spraw, by doświadczenia użytkowników były jeszcze lepsze.

 

Potrzebujesz wsparcia naszych specjalistów?