22 35 52 164 poland@amodit.com

Sprawna komunikacja w firmie jest niezbędna w każdej jej komórce. Menadżerowie potrzebują jej, by kierować pracami, kontrolować postępy oraz skutecznie planować strategię. Pracownicy z kolei otrzymując jasne komunikaty, działają sprawnie i efektywnie. By ułatwić i przyspieszyć proces komunikacji wewnętrznej w organizacji wprowadziliśmy rozwiązanie ułatwiające wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami AMODIT.

Praca nad konkretną sprawą wymaga często szerszej komunikacji niż ta, wynikająca z samego jej przebiegu. W wielu sytuacjach mamy potrzebę proszenia kogoś o opinię, wyjaśnienie lub podanie szczegółów dotyczących procesowanej sprawy, a jednocześnie nie chcemy zmieniać jej statusu. W tym celu warto wykorzystać funkcjonalność komentarzy oraz możliwość wskazania wybranej osoby.

Wspomnienie osoby jest realizowane poprzez wpisanie symbolu @ i wybranie jej z listy.

Użytkownik, który został wspomniany przez nas w sprawie, zobaczy powiadomienie o nowej wiadomości w górnym pasku, przy symbolu komentarza. Zobaczy również liczbę komentarzy, w których został wspomniany. Po kliknięciu ikony rozwinie się pełna lista.

Użytkownik klikając w tytuł sprawy zostanie do niej przeniesiony, gdzie będzie mógł udzielić odpowiedzi.

Sprawna komunikacja w firmie pełni istotną rolę. Wprowadza porządek, który jest niezbędny w realizacji zadań i osiąganiu określonych celów. Sprawdź, jakie jeszcze obszary możesz usprawnić w swojej firmie.

Bądź z nami na bieżąco!