Parafowanie dokumentów elektronicznych - AMODIT
22 35 52 164 poland@amodit.com

Zawieranie wysokokwotowych kontraktów wymaga pewności, że podpisywana treść jest dokładnie tą, którą partnerzy biznesowi uzgodnili w trakcie negocjacji. Osoba reprezentująca firmę i składająca swój podpis pod dokumentem, chcąc upewnić się, często prosi np. radcę prawnego o parafowanie treści umowy, zanim sama złoży swój podpis.

AMODIT Trust Center umożliwia parafowanie dokumentów najpierw przez osoby odpowiedzialne za sprawdzenie zgodności warunków, a dopiero po tym podpisanie jej przez reprezentantów stron. Przesyłając umowę do podpisu można wskazać dokładnie, w jakiej kolejności i w jakich rolach mają wystąpić poszczególne osoby. Jako podpisujący, jako parafujący czy jako obserwator. Ta ostatnia rola pozwala dołączyć do listy osoby, które nie będą brały czynnego udziału w podpisaniu umowy, ale będą poinformowane o jej zawarciu i otrzymają kopie zatwierdzonego dokumentu. Może to być np. dyrektor finansowy, który powinien otrzymać umowę niezwłocznie po jej podpisaniu.

Osoba przygotowująca umowę może ustalić kolejność podpisywania dokumentu oraz nadać role osobom podpisującym. Na karcie podpisów jest widoczne kto parafował umowę, a kto ją podpisał.

Zawieranie umów z zastosowaniem AMODIT Trust Center to miedzy innymi:

  • skrócenie czasu potrzebnego na podpisanie umowy przez obie strony, 
  • pewność, że wszyscy dysponują tym samym egzemplarzem umowy,
  • wyeliminowanie kosztów związanych z logistyką papierowych dokumentów.

Więcej inoformacji na temat rozwiązania dedykowanego do podpisu elektronicznego znajduje się na stronie: https://amodit.pl/podpisywanie-umow/

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie

Bądź z nami na bieżąco!