Schemat blokowy

Nowa wersja AMODIT beta.240331

Wraz z początkiem roku wydaliśmy nową wersję aplikacji AMODIT - beta.240331. Jest to wynik intensywnych prac z ostatniego kwartału 2023 roku. Aktualizacja wprowadza szereg innowacji w wielu obszarach platformy, a kluczowe z nich zostały omówione na naszym kwartalnym webinarze. Wraz z publikacją najnowszej wersji, jej poprzedniczka, beta.231231 została uznana za stabilną, co umożliwia jej produkcyjne użycie.
  • Zakończyła się stabilizacja wersji beta.231231, która została wydana jako produkcyjna wersja AMODIT 231231.
  • Została wydana nowa wersja AMODIT beta.240331 możliwa do instalacji na środowiskach testowych.
  • W module raportowym pojawił się znany ze starszych wersji raport typu tabela. Jego wygląd został odświeżony. Dodatkowo dodano możliwość kolorowania wierszy tabeli po dowolnych danych.
  • AMODIT został zintegrowany z SimplySign, co umożliwia użycie tego podpisu na dowolnym urządzeniu, na którym działa AMODIT.
  • Udostępniono funkcję reguł pozwalającą na przesłanie zapytania do ChatGPT, a następnie wykorzystanie odpowiedzi w ramach dowolnego procesu.
  • Można konfigurować okna dialogowe, które zostaną wyświetlone użytkownikowi przed wykonaniem kodu reguły: „Czy na pewno odrzucić wniosek?”.

Odświeżony raport tabelaryczny w nowym module raportowym

Teraz użytkownicy nowego modułu raportowego mogą korzystać z raportu tabelarycznego umożliwiającego kolorowanie danych według określonych kryteriów oraz dodawanie tooltipów.

Raport jako filtr dashboardu

Dodaliśmy nową funkcjonalność dla twórców dashboardów. Pojawiła się opcja filtrowania dashboardu przy użyciu raportu, umożliwiając dynamiczne dostosowywanie widoku dashboardu w oparciu o wybrane dane.

Integracja z kwalifikowanym podpisem SimplySign

Do tej pory oferowaliśmy podpisywanie dokumentu dowolnym podpisem kwalifikowanym dostępnym na rynku polskim, ale istniało pewne ograniczenie. Przed złożeniem podpisu wymagana była jednorazowa instalacja AMODIT SignApp, aplikacji, która działa jedynie na systemach operacyjnych Windows.

Rozszerzyliśmy dostępność podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym integrując się z kwalifikowanym podpisem SimplySign. Teraz użytkownicy posiadający chmurowy podpis SimplySign mogą podpisywać dokumenty bez użycia AMODIT SignApp. Oznacza to, że podpis kwalifikowany SimplySign jest teraz dostępny w AMODIT na różnych urządzeniach, bez względu na system operacyjny.

Chcesz zobaczyć więcej nowości? Zobacz bezpłatny webinar!

ChatGPT w regułach AMODIT

Nowa funkcja reguł umożliwia korzystanie z ChatGPT na różnych etapach obiegu dokumentu.

Na przykład przesyłając sprawę na kolejny etap możemy wysłać zapytanie do ChatGPT, aby na podstawie prawidłowo zadanego pytania dał nam dane do uzupełnienia innych pól na formularzu, które do tej pory musiał uzupełnić człowiek. Załóżmy, że na formularzu jest uzupełnione pole z imieniem. Jeśli potrzebujemy uzupełnić pole „zwrot grzecznościowy”, gdzie pracownik wybiera z listy opcję Pan lub Pani, tę czynność można zastąpić pracą ChatGPT, który na podstawie imienia w większości przypadków będzie w stanie stwierdzić czy dla takiego imienia powinno używać się zwrotu w formie żeńskiej lub męskiej. To tylko jeden z wielu przypadków zastosowania ChatGPT, który może znacząco usprawnić i zautomatyzować procesy biznesowe.

Podczas projektowania użycia ChatGPT należy uważać, aby zabezpieczyć się przed przekazaniem danych wrażliwych. W opisanym przykładzie zapytalibyśmy chat: „Jaki zwrot grzecznościowy zastosować do osoby o imieniu Anna?”. Tak zaprojektowane pytanie nie naraża nas na udostępnienie danych wrażliwych. Natomiast jeśli zamiast zmiennej „imię” nastąpiłoby przekazanie numeru PESEL, możemy tu mówić o udostępnieniu danych wrażliwych, czego nie należy robić.

Okno dialogowe przed wykonaniem reguły

Nowa funkcja pozwala zabezpieczyć się przed przypadkowym wykonaniem wrażliwej reguły. Dodaliśmy opcję projektowania okien dialogowych z przyciskami akcji. Do tej pory wykonanie reguły ręcznej skutkowało wykonaniem kodu reguły. Użytkownik kliknął przycisk „Odrzuć”. Tym jednym kliknięciem wniosek został oznaczony jako odrzucony. Nowa opcja umożliwia przed wykonaniem reguły wyświetlenie wcześniej zaprojektowanego okna dialogowego, gdzie użytkownik może zobaczyć nagłówek, dowolny komunikat lub pytanie oraz przyciski akcji, dając elastyczność w zarządzaniu procesami i unikanie potencjalnych komplikacji. Na przykład po kliknięciu przycisku „Odrzuć” możemy wyświetlić okno dialogowe z nagłówkiem „Czy na pewno odrzucić ten wniosek?”, informacją i pytaniem „Odrzucasz wniosek urlopowy pracownika Jan Nowak. Czy na pewno odrzucić wniosek?”, a następnie przyciski akcji „Potwierdź” lub „Anuluj”.

Wprowadzenie tych funkcji sprawia, że AMODIT beta.240331 staje się jeszcze bardziej elastycznym narzędziem dla firm, które dążą do zwiększenia efektywności i usprawnienia zarządzania procesami biznesowymi. Masz pomysł jak dzięki nowym możliwościom wizualizacji, integracji z SimplySign, wykorzystaniu ChatGPT w regułach czy możliwości interakcji z użytkownikiem pracującym ze sprawami w AMODIT możesz usprawnić swoje proces? Przetestuj nową wersję już dziś.

Przekonaj się, jak AMODIT może pomóc Twojej firmie!