Schemat blokowy

Parafowanie dokumentów elektronicznych

Zawieranie wysokokwotowych kontraktów wymaga pewności, że podpisywana treść jest dokładnie tą, którą partnerzy biznesowi uzgodnili w trakcie negocjacji. Osoba reprezentująca firmę i składająca swój podpis pod dokumentem, chcąc upewnić się, często prosi np. radcę prawnego o parafowanie treści umowy, zanim sama złoży swój podpis.

AMODIT TrustCenter umożliwia parafowanie dokumentów najpierw przez osoby odpowiedzialne za sprawdzenie zgodności warunków, a dopiero po tym podpisanie jej przez reprezentantów stron. Przesyłając umowę do podpisu można wskazać dokładnie, w jakiej kolejności i w jakich rolach mają wystąpić poszczególne osoby. Jako podpisujący, jako parafujący czy jako obserwator. Ta ostatnia rola pozwala dołączyć do listy osoby, które nie będą brały czynnego udziału w podpisaniu umowy, ale będą poinformowane o jej zawarciu i otrzymają kopie zatwierdzonego dokumentu. Może to być np. dyrektor finansowy, który powinien otrzymać umowę niezwłocznie po jej podpisaniu.

parafowanie-wpis

Osoba przygotowująca umowę może ustalić kolejność podpisywania dokumentu oraz nadać role osobom podpisującym. Na karcie podpisów jest widoczne kto parafował umowę, a kto ją podpisał.

parafowanie-wpis-2

 

Zawieranie umów z zastosowaniem AMODIT Trust Center to między innymi:

  • skrócenie czasu potrzebnego na podpisanie umowy przez obie strony,
  • pewność, że wszyscy dysponują tym samym egzemplarzem umowy,
  • wyeliminowanie kosztów związanych z logistyką papierowych dokumentów.

Więcej informacji na temat rozwiązania dedykowanego do podpisu elektronicznego znajduje się na stronie: https://amodit.pl/podpisywanie-umow/

 

Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie